Mosaikvirus

Ibland får växter mosaikliknande mönster på blad och blommor. Din växt har då drabbats av ett virus som har just namnet mosaikvirus. Det finns flera olika sorter av mosaikvirus och framför allt i Amerika förstör viruset årligen stora mängder plantor över hela landet. Ur trädgårdsodlarens synvinkel finns det både positiva och mycket negativa sorter av viruset. Bland annat har man hittat ett mosaikvirus som gör att tulpaner får olika mönster, vilket gjort det till ett mycket populärt virus. Bland annat tulpansorterna Carneval de Nice, Mickey Mouse och Rembrandt har medvetet låtits behålla viruset för att på så sätt få fram det speciella utseende de här tulpanerna har. Mosaikvirus har genom sin växtsjukdom orsakat strimmighet i tulpanerna. Även många av de gamla holländska tulpaner som ofta kan ses i ålderstigna tavlor hade mosaikvirus vilket gjorde att blommorna blev extra vackra.

Det är dock inte alltid de virusen är lika omtyckta, flertalet odlare ogillar det och vill ta bort det så snabbt som mäjligt eftersom det kan förstöra växterna. Bland annat finns det en sort av det här viruset som har namnet Cassava mosaikvirus (ACMV) och angriper Cassava i afrika. Detta virus orsakade omkring 3000 personers död i Uganda år 1994. Anledningen till detta var att en stor del av de ätbara växterna drabbades av ett aggresivt ACMV utbrott, vilket ledde till att de människor som var beroende av odlingarna för sin överlevnad dog utav svält.  Här i Sverige har vi inte drabbats av några så allvarliga problem på grund utav mosaikviruset, men även här drabbas växter negativt utav en del utav sorterna av mosaikvirus.

En sorts mosaikvirus heter Tobacco mosaic virus (TMV) och det är ett RNA virus som infekterar plantor. Framförallt infekterar viruset tobaksplantor, men även andra medlemmar i familjen Solanaceae kan råka illa ut. Viruset orsakar det karaktaristiska utseendet på plantorna. Det var genom Tobacco mosaic viruset man först kom i kontakt med och upptäckte mosaikviruset. Det hade varit känt bland odlare sedan början av 1900-talet att viruset orsakade stora sador på odlingarna, men det tog ändå ända fram till 1930-talet innan man kunde fastslå att åkomman berodde på ett virus.

I Sverige drabbas växtligheten bland annat utav ett mosaikvirus med namnet Alfalfamosaikviruset (AMV). Detta virus drabbar många olika sorters växter och uppträder som stora gula områden av fläckar på bladet. Det kan vara dödligt för växten. AMV viruset tillhör familjen Bromoviridae och kallas även av vissa för Potato calico virus. Utav det namnet kan man lätt förstå att viruset ofta drabbar poatisplantor. En annan sort av viruset heter tomatmosaikvirus och drabbar bara tomatplantor. Som synes kan virusen drabba växter som är mycket viktiga som livsmedel i Sverige.

För att undgå viruset kan man välja att plantera plantor som är bevisat mer motstådskraftigt mot viruset. Ha även i åtanke att inte sammanblanda en smittad planta med en annan, eftersom detta virus är mycket smittsamt och svårt att få bukt på när plantan väl har smittats. Har du fått viruset på din planta kan du gå till trädgårdshandeln och fråga efter medel som kan bekämpa viruset, men det är inte säkert att behandlingen fungerar.