Mjöldagg

Det händer ibland att växter, särskilt krukväxter inomhus, täcks av en vit och lite mjölig beläggning även känd som mjöldagg. Vad man egentligen ser är en svampsorts fortplantningsorgan och sporer. Mjöldagg är extremt smittsamt och bör behandlas omedelbart vid minsta tecken. Mjöldagg drabbar i första hand gurka, rosor, krusbär och äpplen men kan kallas lite olika saker beroende på vilket växt den angriper. För att göra det ännu lite mer komplicerat är det så att flera olika sorters mjöldagg kan angripa olika växter samtidigt. Lyckligtvis kan de allihop behandlas på samma sätt.

Mjöldagg – Spridning

Mjöldagg är extremt smittsamt mellan plantor så om det är möjligt bör en drabbad planta skiljas av från andra växter så snart som möjligt. Eftersom mjöldagg är en svamp och svamp sprider sig genom sporer kan minsta vindpust sprida mjöldagg över alla växter i närheten. Mjöldaggssporerna börjar gro under torra perioder och bildar ganska snart den karakteristiska mjöliga ytan som gett sjukdomen sitt namn. Redan då har mjöldaggen bildat nya sporer redo att spridas, så det gäller att vara på hugget och hela tiden ligga steget före.

Mjöldagg – Skada

Mjöldagg kan angripa delar av en växt eller vara en heltäckande beläggning som sakta blir tätare. Framför allt drabbas blad, blomknoppar, blomblad och unga skott av mjöldagg så det är dessa man får vara extra uppmärksam på om man misstänker att trädgården drabbats av mjöldagg. En liten infektion är inte ett allvarligt hot mot plantorna, angripna delar kommer så småningom att gulna och vissna men kommer inte att påverka växtens hälsa på det stora hela. Däremot ser det väldigt tråkigt ut och på grund av mjöldaggens kapacitet att sprida sig finns det risk att hela plantor infekteras, och det är verkligen inte roligt. En allvarlig infektion i en trädgård eller inomhus kan ödelägga allt man arbetat för på bara några månader, så det är bäst att göra sig av med mjöldaggen medan man kan.

Mjöldagg – Bekämpning

Mjöldagg är väldigt vanligt förekommande i områden med mycket skiftande luftfuktighet och temperatur, därför kan det vara en bra idé att först och främst se till att växthuset håller en jämn temperatur om det är ett växthus du fått problem i. Ställ gärna upp ett fönster eller hela dörren när solen står som högst och stäng igen senare på kvällen. Detta hjälper mot massor av saker, bland annat mot mjöldagg. Om man upptäcker mjöldagg skall de infekterade delarna genast tas bort ifrån växten, dessa delar kan man sedan lägga i sin kompost men var noga med att det inte finns risk att sporerna sprids medan de ligger på komposten eller medan du bär de infekterade delarna dit. I och med att det inte finns några biologiska medel mot mjöldagg, och för att man skall försöka undvika kemiska medel så långt man kan i en köksträdgård, kan det vara lite lurigt att behandla mjöldaggen. Lyckligtvis har någon driftig trädgårdsskötare kommit på att man kan bespruta plantan med vanligt bakpulver (bikarbonat), dock måste detta upprepas regelbundet för att ha god effekt.