Larver i Kållandet

Kålfjäril är en larv som ofta besöker kållandet och det är inte allt för sällan som kålfjärilens larver förstör i ditt land i och med att de äter upp din kål i landet. Misstänker du att ditt kållland har drabbats av dessa larver, som senare utveckas till fjärilar kan du hålla utkik efter fjärilar med framvingar med svarta spetsar. För att skilja den här fjärilen från andra liknande kan du titta på dess vingar. Kålfjärilen har en svart fläck i framkanten på vingen. Honans framvingarna har även två runda svarta fläckar med ett svart streck på bakkant. Vanligen är bredden mellan vingarna mellan 55 och 65 mm långt.Det är dock inte själva fjärilen som orsakar problemen i landet utan dess larver. Innan fjärilen har utvecklats till en fjäril kan du se larven, även kallad kålmask. Har du en larv som är blåaktigt grön med en gulaktig linje längs ryggen och även en rand längs vardera sidan, har du förmodligen fårr kålmask i ditt kålland.

När larven är helt fullvuxen kommer denne att vara uppemot 35 mm lång. Kålmaskens puppa är kantig till formen och har en grönaktig färg med svarta prickar på. Du kan förutom i kållandet stöta på kålfjärilen sittande på staket, plank, husväggar eller liknande.

Fjärilen hinner komma i hela 2 eller 3 generationer per år. Larven övervintraar i puppan under vinterna och de övervintrade pupporna kläcker sina färdiga fjärilar på våren, vanligast någongång under maj månad. Fjärilarna lägger i sin tur nästan direkt nya ägg på vilda oftast korsblomstriga växter sorter. Det tar sedan endast omkring 14 dagar innan larverna är färdigutvecklade, Larverna har sedan återigen bildat fjärilar i juli månad.

Äggen kan du påträffa på undersidan av bladen och det är främst larverna som åstadkommer den stora förödelse ute i land och trädgårdar, eftersom de äter upp allt som kommer i sin väg.

För det mesta används en Biologisk bekämpning med larvens naturliga fiender för att få bort dem från kålodlingen. Du släpper då ut en bakterie med namnet Bacillus thuringiensis i odlingen, den här bakterien kan även användas för att bekämpa kålmal.

Bakterien kommer så småningom att ta kål på larverna och ditt kålland återgår till det normala igen. Se dock till att ta bort delar eller hela kolhuvuden från odlingen, för att på så sätt stiulera ny fräsh kål till att växa på stället. Du kan även som vana att tidigt titta på bladens undersida för att på så sätt hinna se och ta bort äggen, innan de hunnits kläckas till larver. Du kan även då och då duscha kålens undersida för att undvika att äggen ska fastna där.