Gråmögel

Gråmögel som även kallas för Botrytis cinerea är en svampsjukdom som kan attackera både skott och bär på växter. I stort sätt alla växter kan drabbas av ett gråmögelangrepp, men vissa sorter är förstås mer utsatta. Symptomen för gråmögel på skott förväxlas ibland med angrepp från D.applanata, som också är en svampsort. Dessa båda svamparna har en tendens att ofta uppträda samtidigt på växter. I andra länder utanför Sverige anses gråmögel vara en av de allvarligare skadegörarna. Har din växt drabbats av ljust bruna fläckar på fullt utvecklade och även på åldrande blad, främst förekommande på årsskotten efter att högsommaren har börjat, kan du nästan utesluta att det är gråmögel den har drabbats av. Skotten infekteras mellan varandra genom sår eller via bladen. På det äldre bladet växer svampen fram genom bladskaftet och in i skottet under bladfästet. Efter ett tag kommer du att se att dessa ljusa bruna fläckar kommer att sprida sig från skottets bladfäste och ut över hela skottet, både uppåt och nedåt. Man ser inte sällan mönster av ljusare ränder inne i dessa fläckar. Du kan skilja på gråmöglets fläckar och de fläckar som D. applanata, då gråmögelfläckarna är mycket ljusare i färgen. I och med färgskillnaden kan man redan tidigt skilja dessa två sjukdomar från varandra.

Svampens sklerotier bildas under epidermisen på vintern. När våren sedan kommer blir de synliga som svarta, glänsande ojämnheter och storleken är ca 2-4 mm långa. Vid fuktigt väder täcks de dock av svampens grå mycel.

De knoppar vars bladfästen är angripna blir små, försvagade och har svårare att slå ut på våren, det förekommer även att de dödas på grund av frosten under vintern.

Gråmögelsvamp som har angripit bär kommer först att bli syniga när bären har mognat. Det gråmöglet kommer att synas genom att bären blir vattniga och ljusbruna i färgen, de kommer efter ett tag att täckas utav den grå färgade svampbeläggningen eller musgrå mycelpälsen. De bär som blivit angripna men inte skördas kommer så småningom att hårdna och förblir sittande på växten. Gråmögelangrepp på bär kan ge stora förluster i skördar, både ute på fält och även senare när de lagras.

De mest gynnsamma förhållanden för gråmögel att gro är när temperaturen ligger emellan 15 och 20°C och det är fuktigt. Du kan bekämpa Gråmögel genom att tillsätta växten en riktig gödsling. Men se till att inte övergödsla med en alldeles för stor kvävegödsling. Plantera inte växter för nära varandra. För att bekämpa gråmöglet kan du även tänka på att undvika en allt för kraftig bevattning under den senare delen utav sommaren, främst bör du undvika att vattna under kvällstid.

Gråmögel går att hitta i stort sätt överallt och har ett mycket brett värdväxtregister.