Bladminerare

Bladminerare är larver, skalbaggar, stekler, fjärilar eller en tvåvinge som lever och som ger upphov till tunnlar i blad på växter runt om i världen. Det finns inte någon speciell bladminerare, utan namnet bladminerare är ett samlingsnamn på alla sorters insekter som lever genom att göra tunnelliknande uttryck på blad. Dessa tunnlar kallas även för minor, det är även det som är upphovet till själva namnet Bladminerare. Dessa tunnlar eller minor använder sig larverna av som föda och de ömsar även sitt skinn inuti minorna. Allteftersom den från början lilla larven växer, kommer även tunneln dramatiskt att öka i storlek, eftersom larven behöver mer och mer mat ju större den blir. Minorna växer då både på bredden och i längden.

Några av larverna förpuppas även inuti dessa tunnlar eller minor. Andra sorter äter bara på bladen och förpuppas först efter det att de har fallit ner på marken. Om din planta har utsatts för riktigt stora angrepp av bladminerare kan det till och med leda till att plantans fotosyntesyta minskas. I och med att fotosyntesytan minskas kan det i sin tur kan därmed påverka plantans växtkraft. Några utav de vanligaste sorterna av plantminerarna har namnen Liriomyza bryoniae, Liriomyza trifolii och Liriomyza huidobrensi. Du kan bekämpa dessa sorter genom att ta hjälp av små skadeinsekter. Efter att du har släppt loss dessa skadeinsekter kommer bladminerarna så småningom att ätas upp och försvinna för gott från dina växter.

Tyvärr kommer inte tunnlarna eller minorna att örsvinna från bladen. För att bli av med dem får du helt enkelt klippa bort de blad som tidigare har varit drabbade. Efter ett tag kommer nya blad att växa ut och spåren av bladminerarna är då borta. Några av de skadeinsekter du kan använda för att bekämpa bladminerare är minerarrovsteklarna med namnen Dacnusa och Diglyphus, dessa sorter är parasitsteklar. Vilken utav sorterna du ska använda dig utav beror lite på omständigheterna. Om ljusets styrka, temperaturen och befintligheten av bladminerare är liten, oftast på våren är förmodligen Dacnusa det bättre alternativet av dessa två att använda som hjälp.

Diglyphus är den andra sorten och den kan du använda dig utav på sommarmånaderna när temperaturen blivit något högre och då förmodligen även ljusstyrkan är något starkare. Det är oftast under sommarperioden som bladminerarlarverna går att hitta i lite mer rikliga mängder på bladen. Diglyphus är en så kallad ektoparasitisk. Med det menas att de förs paralyserar bladminerarlarven så att de inte ska flytta sig, utan stannar kvar på samma plats och är nästintill döda. Efter det lägger den ett eller flera ägg bredvid bladminerarlarven. När sedan parasitens larv kläcks kommer den att äta den upp den paralyserade döda bladminerarlarven.

Det går att förebygga bladminerare genom att spruta på vissa bekämpningsmedel som håller larverna borta.