Vilda rosor

Populärnamn: Vilda rosor
Vetenskapligt namn: Rosa
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Vildros

Beskrivning: Det finns många olika arter av vildros från många olika delar av världen. Rosor korsar sig dessutom lätt med varandra på egen hand vilket leder till vilda hybrider. De vilda rosor man kan stöta på i Sverige är ofta resultatet av korsningar mellan många olika rosarter. Vilda rosor blommar normalt bara en gång varje sommar och bildar sedan nypon.

Storlek: 50 cm – 4 m hög, 75 cm – 2 m bred

Växtzon: I – VII

Blomsäsong: Vilda rosor blommar normalt en gång under sommaren.

Jord/läge: Vilda rosor mår inte bra i jord som dränerar dåligt. Man kan förbättra tung jord genom att blanda ut den med kompost innan plantering. Rikligast blomning får man i full sol men vildrosor kan växa i även på skuggiga platser.

Plantering: Man kan lätt föröka vilda rosor genom att gräva upp rotskott från en etablerad buske på hösten (efter att busken har fällt sina löv) och flytta dem till en ny växtplats. Låt så mycket jord som möjligt följa med rötterna till den nya platsen. Gräv en planteringsgrop där det finns gott om plats för rötterna. Lägg planteringsjord eller kompost på bottnen av gropen. Placera rosen i gropen och se till att den hamnar lite djupare än på sina förra växtplats. Fyll på med jord och vattna ordentligt. Gödsla inte nu, utan vänta tills det blir vår. På våren ger man den nyplanterade vildrosen långsamt verkande gödning. En nyplanterad vildros ska helst vattnas regelbundet under våren och försommaren, och senare under sommaren också om det är torka.

Skötsel: Vildrosor behöver inte särskilt mycket näring för att klara sig, men de gynnas av att få en liten portion långsamt verkande gödningsmedel under sommaren. Man ska aldrig gödsla senare än mitten av juli eftersom det kan skjuta upp plantans vintervila.

Beskäring: Om du tycker att det behövs kan du beskära vildrosen på våren, samtidigt som björkens löv spricker ut. Klipp bort döda och skadade grenar. Korta in grenar som är mycket långa och grova. Under sensommaren kan du skära bort rotskott som dyker upp långt från busken, såvida du inte är okej med att den utvecklas till ett rosensnår.

Övrigt: Vildrosor är mycket tåliga och de drabbas dessutom sällan av sjukdomar och skadedjur. Ibland angrips bladen av larver men plantan brukar kunna hantera det själv.