Turkisk gulros

Populärnamn: Turkisk gulros
Vetenskapligt namn: Rosa foetida
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Vildros

Beskrivning: Den turkiska klängrosen är en vildros från Asien. Den har odlats i Europa under lång tid och uppskattas för sin intensiva gula färg. Blomman är enkel och har gula ståndare. Turkisk klängros luktar inte särskilt gott.

Storlek: 1-2 m hög, 75-100 cm bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: Turkisk gulros blommar vanligen en gång under tidig sommar.

Jord/läge: Turkisk gulros har inte särskilt höga krav på jorden och kan hantera både mager jord och torka. Väldränerad jord är att föredra. Att gödsla mycket kan ha en negativ effekt och öka risken för svartfläcksjuka. Turkisk gulros vill stå öppet och soligt, från full sol till halvskugga.

Plantering: Turkisk solros kan planteras när som helst under säsongen, men det är vanligast att plantera under hösten eftersom det är under den perioden det brukar vara lättast att få tag på turkisk gulros hos trädgårdshandlarna. Om man planterar på våren bör plantan skäras ned ordentligt, även om det innebär att blomningen senareläggs. Trots att den turkiska solrosen inte ska ha mycket näring kan det vara bra att blanda ut jorden med kompost eller kogödsel när man planterar.

Skötsel: Man kan tillföra lite gödning under senvåren, men bara ytterst små mänger och bara om jorden verkligen är näringsfattig. På senhösten är det viktigt att täcka över rosen så den skyddas mot kylan. Räfsa bort alla falna blad och täck sedan över växtplatsen med kompost eller barkmull. Låt täckningen gå cirka en decimeter upp på grenarna. Låt täckmaterialet ligga kvar tills sent in på våren.

Beskäring: Under våren kan man beskära sin ros. Varje vår bör man ta bort gamla, grova grenar i plantans centrum om man har väletablerade, uppvuxna rosor. Klippa av de grova grenarna så nära markytan som möjligt. Det är viktigt att använda lämpliga verktyg så man inte trasar sönder grenarna och lämnar flisiga ändar.

Övrigt: Turkisk gulros ’Le Rêve’ är en klättrande variant som blir fin i spaljé.