Tehybridros

Populärnamn: Tehybridros
Vetenskapligt namn: Rosa X dilecta
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Ros (tehybrid / storblommig ros)

Beskrivning: Tehybridrosor kallas även för storblommiga rosor. De skapades genom att terosorna korsades med remontantrosor. Det finns många olika sorter att välja mellan, och gemensamt för dem alla är att de får riktigt stora välformade blommor. Ofta blir det inte mer än 2-3 blommar per kvist.

Storlek: 50-100 cm hög, <50 cm bred

Växtzon: I – III (IV)

Blomsäsong: Tehybridrosor blommar under hela sommaren.

Jord/läge: Tehybridrosor vill ha väldränerad och lucker jord. Det är viktigt att det kan komma ned luft till rötterna, annars hämmas tillväxten. Om du har hårt packad jord i din trädgård bör du förbättra den innan plantering. Tehybridros blommar rikligast i full sol.

Plantering: Barrotade plantor planteras under den tidiga våren. Börja med att klippa bort döda och skadade rötter och grenar. Mycket långa rötter kan kortas ned något. Gräv en halvmeter djup och bred grop. Blanda ut jorden med kompost och häll tillbaka en del i gropen så att det går att bygga upp en liten pyramid. Placera rosen ovanpå pyramiden och sprid ut rötterna längs pyramidens väggar. Punkten där de mörka rötterna möter de gröna grenarna ska hamna ungefär en decimeter under marknivå. Fyll på med mer jordblandning och tryck till så att plantan står stabilt. Vattna långsamt. Skydda växtplatsen med komposterad barkmull eller gräsklipp.

Skötsel: Gödsla bör man göra under senvåren eller försommaren. Använd ett långsamt verkande gödningsmedel. Den rikt blommande tehybridrosen kan behöva extra näring flera gånger under sommaren.

Beskäring: Både nyplanterade och etablerade tehybridrosor ska beskäras under våren. Grova grenar kapas cirka 15 cm ovanför marknivån. Små, tunna grenar kan man ta bort helt och hållet. Om du har en väletablerad gammal planta kan det vara idé att ta bort någon eller några riktigt gamla grenar för att skapa rum för nya skott.

Övrigt: Vissa sorter av tehybridros är extra känsliga för svartfläcksjuka.