’Stanwell Perpetual’ Ros

Populärnamn: ’Stanwell Perpetual’
Vetenskapligt namn: Rosa pimpinellifolia
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Gammaldags ros (vildaktig)

Beskrivning: ’Stanwell Perpetual’ är en korsning mellan vild pimpinellros och höstdamascenaros. Den är tålig som en vildros och påminner även till utseendet om den vilda pimpinellrosen, men precis som höstdamascenarosen kan den blomma från försommar till höst. Grenarna har vackra röda taggar. Bladen är små och har en blågrön färg.

Storlek: 1-1,8 m hög, 1-1,5 m bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: ’Stanwell Perpetual’ blommar rikligt under försommaren och sedan sparsamt ända till hösten. Den är en av de rosor som blommar tidigast efter vintern.

Jord/läge: Precis som den vilda pimpinellrosen har ’Stanwell Perpetual’ inte några höga krav på jorden och klara sig i en näringsfattig miljö. Full sol eller möjligen halvskugga rekommenderas. ’Stanwell Perpetual’ klarar sig även i skugga men då blir blomningen inte alls lika riklig.

Plantering: Börja med att klippa bort alla rötter som är döda eller skadade. Man bör även korta av mycket långa rötter. Gräv en halvmeter bred och djup grop. Använd kompost jord för att bygga en pyramid på bottnen av gropen. Placera plantan ovanpå pyramiden så att rötterna sprider sig längs pyramidens sidor. Inga rötter får vikas. Punkten där rötterna möter den gröna delen av växten ska ligga ungefär en decimeter under marknivån. Fyll på med jord och vattna rejält. Fyll på med mer jord om det behövs. Skydda växtplatsen med gräsklipp eller multna löv för att hålla kvar fukten i jorden.

Skötsel: En nyplanterad ’Stanwell Perpetual’ behöver vattnas varje vecka. På senhösten är det bra att erbjuda både nyplanterade och etablerade rosor täckning, särskilt om du bor i en kall del av Sverige. Täck så snart rosen fällt sina blad. Många olika material fungerar som skydd mot kylan, t ex löv, träflis och kompost. Låt täckmaterialet gå cirka 15 cm upp på grenarna.

Beskäring: ’Stanwell Perpetual’ beskärs när björkens löv spricker ut i din region. Ta bort alla grenar som är döda, bruna eller skadade.

Övrigt: När du köper barrotade plantor för utplantering, undvik sådana som redan börjat grönska eller skjuta skott.