Kryprosor

Populärnamn: Kryprosor
Vetenskapligt namn: Rosa wichuraiana
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Klätterrosor

Beskrivning: Det kanske låter konstigt att kryprosorna räknas till gruppen klätterrosor, men inom rosvärlden brukar alla rosor som får långa slingriga grenar kallas klätterrosor. De flesta rosor i gruppen kryprosor kan man själv välja om man vill ha som marktäckare eller leda upp på ställning och odla som klätterrosor. Gruppen kryprosor innehåller alla de rosor som odlats fram ur den vilda kinesiska rosen Rosa wichuraiana. De sorter flesta får små, vita blommor men det finns många intressanta undantag. Bladen är normalt gröna och blanka. Efter blomningen utvecklas brandgula nypon.

Storlek: 2-3 m hög, 75-100 cm bred

Växtzon: I – V. Det varierar mellan sorterna.

Blomsäsong: Vissa kryprosor blommar bara en gång per sommar medan andra blommar upprepade gånger.

Jord/läge: Rikligast blomning får man in näringsrik jord som dränerar väl. De flesta klätterrosor behöver minst sex timmars full sol varje dag.

Plantering: När man planterar kryprosor bör man ge dem något att klättra på från början. Att arrangera stöd senare är svårare eftersom man kan råka skada rötterna av misstag när man slår ned stöden i jorden. När det är dags att plantera, gräv en halvmeter djup grop och blanda upp jorden med kompost. Häll tillbaka en del av jordblandningen och placera klätterrosen ovanpå. Förädlingspunkten (där de bruna rötterna möter de gröna grenarna på plantan) ska hamna ungefär en decimeter under marknivån. Vattna ordentligt och fyll på med jordblandning. Vattna en gång till och försäkra dig om att rosen står stadigt.

Skötsel: När grenarna börjar växa leder man de försiktigt upp längs stödet. Vid behov kan man binda fast dem mot stödet. Det är viktigt att göra stora öglor, små öglor kan strypa grenen när den växer sig grövre. Om man inte leder upp grenarna mot något utan låter dem hänga utan stöd kan de lätt knäckas.

Under försommaren tillsätter man långsamt verkande naturgödsel. Under sommaren tar man bort utblommade rosor eftersom det leder till rikligare blomning.

Beskäring: Kryprosor beskärs varsamt under våren. Ofta räcker det att ta bort grenar som dött och skadats. Om du har en väletablerad krypros kan det vara bra att klippa bort någon eller några av de äldsta, grova grenarna så att det blir plats för yngre skott.

Övrigt: Om man vill plantera krypros på en tämligen skuggig plats kan man t ex välja sorten ’American Pillar’.