Klätterrosor

I gruppen klätterosor hittar vi en lång rad olika arter och sorter och det är inte svårt att hitta en klättrande ros som passar perfekt för just din trädgård. Precis som när det gäller andra rosor bör man fundera igenom vad man egentligen vill ha och vilka egenskaper som är viktigast innan man köper klätterrosor. Härdigheten varierar till exempel stort mellan olika sorters klätterrosor och vissa är knappt vinterhärdiga i Sverige över huvud taget medan andra klarar sig till och med i de allra kallaste svenska odlingszonerna. Vissa klätterrosor har mycket högra krav på jorden, medan andra är mer anpassningsbara. Vissa klarar torka tämligen bra, medan andra kräver regelbunden vattning även under halvregniga svenska somrar. Man bör alltså inte automatiskt välja den ros man tycker ser trevligast ut i katalogen eller butiken eftersom det kan innebära att man tvingas lägga ner mycket mer tid och energi på att få den att överleva än vad man har lust med. Tänk också på att om du är på jakt efter en ros som du vill ska kunna klättra upp längs en vägg, mur, spaljé eller liknande behöver du inte begränsa dig till de rosor som räknas till gruppen klätterrosor – många rosor i gruppen buskrosor är också utmärkta val för den som vill täcka en vägg eller liknande med vackra rosor.

I gruppen klätterrosor hittar vi många olika typer av rosor, både vilda rosor, gammaldags rosor och moderna rosor. Termen klätterros kan skapa en viss förvirring för till skillnad från många andra klätterväxter är klätterosor sällan särskilt bra på att klätta ”på egen hand” utan behöver ofta bindas upp mot spaljéer, bågar eller liknande för att kunna klättra högt. Dessutom fungerar många klätterrosor utmärkt även som marktäckare. Man kan också låta dem bilda stora snår i trädgården istället för att klättra upp mot en vägg eller liknande. Vad som förenar klätterrosorna är att de har starkt rankande grenar som gärna tar stöd mot träd, buskar, murar eller vad annat som råkar vara närheten i sin strävan att nå upp till ljuset.

När det gäller klätterrosor använder sig många trädgårdsodlare av de engelska termerna ”climbers and ramblers”. Climber betyder ”klättrare” och de flesta rosor i den här gruppen har riktigt stora blommor. Gruppen climbers innehåller också gott om remonterande rosor, dvs rosor som blommar upprepade gånger under sommaren. ”Ramblers” betyder ungefär ”rankande” och dessa rosor brukar generellt växa snabbare och vara mer robusta än klättrarna. Blommorna är ofta något mindre, men sitter å andra sidan samlade i klasar så intrycket kan ändå bli mycket imponerande. Det är ovanligt att hitta remonterande rosor i gruppen ramblers. Ramblers är det bästa valet om man vill ha en riktigt hög ros eftersom vissa medlemmar av den här gruppen kan bli över 10 meter höga och snabbt täcka in ett träd eller en obelisk.

Om du vill plantera klätterrosor intill en byggnad är det viktigt att lämna tillräckligt mycket utrymme mellan väggen och planteringsplatsen eftersom väggen annars riskerar att skydda växtplatsen från regn så att jorden blir alldeles för torr även under regniga perioder. Försäkra dig om att rosen hamnar så långt ut från väggen att regnet verkligen kan nå rötterna.