Kinesisk gulros

Populärnamn: Kinesisk gulros
Vetenskapligt namn: Rosa hugonis
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Vildros

Beskrivning: Den kinesiska gulrosen växer vild i Kina och får långa, böjda grenar. Blommorna är enkla och har olika tilltalande nyanser av gyllengult. De är skålformade och öppnar sig helt under blomningen. Det är inte bara kronbladen som är gula – pistillerna och ståndarna har samma färg. Unga skott är taggiga men taggarna försvinner så småningom. De gröna bladen är små och eleganta. Efter sommaren utvecklar de vackra höstfärger.

Storlek: 150-200 cm hög, 150-200 cm bred

Växtzon: I – V

Blomsäsong: Kinesisk gulros blommar normalt en gång under försommaren.

Jord/läge: Kinesisk gulros har inte särskilt högra krav och klarar sig i både mager och torr jord. Däremot mår den inte bra i jord som inte dränerar väl. Rikligast blomning får man på en växtplats där den kinesiska gulrosen får full sol minst sex timmar varje dag.

Plantering: Barrotade plantor kan planteras både höst och vår. Låt plantan stå i vatten sex timmar innan plantering. Skär bort alla rötter som skadats. Om plantan har mycket långa rötter kan det vara idé att korta dem något. Gräv en halvmeter djup och bred grop och blanda ut den uppgrävda jorden med kompost. Häll tillbaka en del av jordblandningen och använd den för att forma en pyramid på gropens botten. Placera plantan på pyramiden så att rötterna kan löpa längs pyramidens väggar. Punkten där rosens rötter möter de gröna delarna av plantan ska ligga ungefär en decimeter under markytan. Vattna rejält och fyll på med jord.

Kinesisk gulros kan förökas med sticklingar. Ta 15 cm långa sticklingar på hösten och stick ned i sand för vinterförvaring. Sätt i jord i april och plantera ut nästkommande vår.

Skötsel: En nyplanterad kinesisk gulros behöver ingen gödning under första året. Från och med år två kan man börja ge kompost och långtidsverkande gödsel, särskilt om bladen gulnar under försommaren. På hösten är det bra att täcka växtplatsen med halvmultnade löv eller liknande så att jorden hålls fuktig.

Beskäring: På äldre väletablerade buskar kan man under våren (när björken börjar bli grön) behöva ta bort kraftiga grenar från buskens centrum. På övriga buskar behöver man bara ta bort grenar som dött, samt fixa till avbrutna grenar så de får en slät snittyta istället för ett flikigt sår.

Övrigt: Den kinesiska gulrosen fördes till Europa av John Scallon under det sena 1800-talet. När han blev franciskanermunk tog han sig namnet fader Hugh, och det är därför artens vetenskapliga namn är Rosa hugonis.