Jungfrurosor

Populärnamn: Jungfrurosor
Vetenskapligt namn: Rosa alba
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Bondros

Beskrivning: Jungfrurosorna tillhör de rosor som odlats allra längst i svenska trädgårdar. Precis som de flesta andra rosor har den uppkommit genom korsning och man tror att den tåliga nyponrosen bidragit med genetiskt material. Bladen är blågröna och blommorna är vita eller har olika milda nyanser av rosa. En jungfruros blir aldrig mörkare än mellanrosa. I gamla svenska trädgårdar och kring övergivna torp är det vanligt att man stöter på Rosa alba ’Maxima’. Denna sort kallas på svenska för mormorsros eller bondros.

Storlek: 1-2 m hög, 75-100 cm bred

Växtzon: I – IV (V). Det varierar mellan sorterna.

Blomsäsong: Jungfrurosor blommar en gång under sommaren.

Jord/läge: Jungfrurosen vill gärna ha näringsrik och väldränerad jord men den är inte särskilt kinkig och kan blomma även i sämre jord. Den trivs bäst i full sol men tolererar även halvskugga. I helskugga utvecklas inte särskilt många blommor.

Plantering: Klipp bort döda och skadade rötter och grenar. Gräv en halvmeter djup grop och luckra upp jorden på bottnen. Blanda ut en del av den uppgrävda jorden med planteringsjord och använd den för att bygga en liten pyramid på gropens botten. Placera plantan ovanpå pyramiden så att rötterna sprider sig längs pyramidens sidor. Punkten där grenarna möter roten ska hamna någon decimeter under marknivån. Vattna och fyll på med mer jord. Vattna en gång till. Skydda växtplatsen med kompost eller täckbark så att jorden kan hålla kvar mer fukt.

Skötsel: Ta bort täckmaterialet innan vårklippningen. På hösten krattar man bor de fallna bladen och täcker växtplatsen med kompost, löv eller liknande. Låt täckmaterialet gå cirka 15 cm upp på grenarna för att skydda mot kyla.

Beskäring: Under senvåren klipper man bort alla döda grenar, och det är även bra att ta bort grenar som är tunna och klena. Långa grenar kan kortas in.

Övrigt: Jungfrurosor är motståndskraftiga mot sjukdom men kan få problem med bladlöss, särskilt på knopparna. Inspektera regelbundet så att du kan behandla innan problemet hinner växa sig stort.