Japansk klätterros

Populärnamn: Japansk klätterros
Vetenskapligt namn: Rosa multiflora
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Klätterros

Beskrivning: Den japanska klätterrosen är en storvuxen art som blir helt översållad av små, enkla vita rosor under blomsäsongen. Den har använts flitigt av olika rosförädlare och de flesta av dagens trädgårdsrosor kan spåra sitt ursprung tillbaka till Rosa multiflora. Den japanska klätterrosen har också traditionellt använts som härdig och snabbväxande rot åt andra rosor, särskilt när det gäller klättrande sorter. Idag finns det massor av Rosa multiflora hybrider, sorter och avkomlingar att välja mellan i handeln, t ex ’Paul’s Scarlet Climber’ som får intensivt röda blommor och är härdig i zon V.

Storlek: 1-5 m hög, 1-3 m bred

Växtzon: I – III (V). Varierar mellan sorterna.

Blomsäsong: Den japanska klätterrosen blommar normalt en gång under sommaren.

Jord/läge: Rikligast blomning får man i näringsrik jord, men den vilda arten och flera av odlingssorterna klarar sig bra i mager jord. Japansk klätterros tål halvskugga men blommar mer på en växtplats där den får full sol.

Plantering: Att föröka japansk klätterros är inte särskilt svårt. Välj ut en lång gren som går att böja till marken utan att den knäcks. I mitten av sommaren böjer du ned den mot marken och gräver en grund grop där grenen når markytan. Fyll gropen lite med torvmull och böj ned grenen i gropen. (Grenen ska fortsätta upp igen på andra sidan gropen.) Var försiktig, men det är ingen katastrof om grenen skulle råka knäcks något. Fyll på med mer torvmull och lägg en sten ovanpå så grenen stannar kvar i gropen. Vattna och se till att platsen hålls fuktig under hela sommaren. Nästkommande vår har den del som befunnit sig under jord utvecklat rötter och det går bra att klippa bort grenen från moderplantan. Plantera den nya plantan på önskad växtplats. Ge den extra omvårdnad under de första två åren. Det är t ex viktigt att vattna den under torra perioder samt täcka över den på hösten när bladen fällts så att den inte skadas av vinterkylan.

Skötsel: På sommaren binder man upp grenarna mot spaljé i takt med att de blir längre. När bladen släppts på hösten bör man bädda in plantan i granris och täcka över med säckväv. Marken skyddas bäst med ett rejält lager barkmull eller kompost.

Beskäring: Japansk klätterros beskärs när björken får löv under våren. Skär bort alla grenar som är döda, skadade eller svarta. Ta även bort gamla blomställningar, samt kapa grenar som är oproportionerligt långa eller växer i fel riktning.

Övrigt: Eftersom den japanska klätterrosen ofta används som rot till andra mindre robusta rosor händer det att den tar över när de dör. När en skörare ros ger upp kan man låta rotskotten från japansk klätterros frodas och bilda en egen klättrande buske.