Gammaldags rosor

Populärnamn: Gammaldags rosor
Vetenskapligt namn: Rosa
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Gammaldags rosor

Beskrivning: Inom rosvärlden brukar man skilja på gammaldags rosor och moderna rosor. Moderna rosor är de som tagits fram efter år 1867. Gruppen gammaldags rosor är en mycket bred grupp som innehåller alla möjliga sorters rosor. Hybrider och sorter som tagits fram ur gammaldags ”föräldrar” räknas till gruppen gammaldags rosor även om det skett efter år 1867. Alla vilda rosor räknas som gammaldags rosor, fast oftast brukar man kalla dem för just vildrosor istället för att skilja dem från de framodlade trädgårdsvarianterna. Traditionen att odla rosor är mycket gammal.

Storlek: 50-150 cm hög, 50-100 cm hög

Växtzon: I – V. Det varierar mellan sorterna.

Blomsäsong: Gammaldags rosor blommar vanligen en gång per sommar, men det finns sorter som blommar upprepade gånger.

Jord/läge: Kraven på jorden varierar mellan sorterna, men alla vill ha näringsrik och väldränerad jord. Rikligast blomning får man i full sol, men det finns sorter som klarar sig riktigt bra även halvskugga.

Plantering: Bästa sättet att plantera varierar något mellan de olika sorterna, så det är bäst att skaffa sortspecifik information om just den sort du är intresserad av att odla. Generellt vill de allra flesta rosor att man gräver en djup och bred planteringsgrop och förbättrar jorden genom att planta ut den med kompost. Man måste vara försiktig så man inte planterar för grunt, eftersom grenarna då kan frysa sönder. Vattna ordentligt efter planteringen.

Skötsel: Gammaldags rosor är inte alls det samma som vilda rosor och att en ros tillhör gruppen gammaldags rosor innebär inte automatiskt att den är tålig. Tvärt om finns det många moderna rosor som är robustare. Välj sort med omsorg om du inte är villig att lägga ned så mycket energi på att sköta om din gammaldags ros.

Beskäring: Gammaldags rosor beskärs på våren, samtidigt som björkens lövsprickning äger rum. Alla grenar som är döda eller skadade ska tas bort helt och hållet. Om det börjat komma upp spensliga smågrenar nere vid marken ska de också bort. De övriga grenarna kapar man så att bara 2/3 av den ursprungliga längden återstår.

Övrigt: Om du vill ha rosor som snittblommor bör du välja en gren där knopparna precis börjat slå ut och klippa av den under den sena eftermiddagen. Undvik att ta snittblommor från unga rosenplantor.