Vinteriberis

opulärnamn: Vinteriberis
Vetenskapligt namn: Iberis sempervirens
Familj: Brassicaceae (tidigare Cruciferae)

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Vinteriberis är en liten buske som blommar under våren med vita blommor. Blommorna bli ca 3-5 cm breda och täcker hela växten när de står i blom. Ser ut som ett moln av bomullstussar i trädgården. Bladen är smala och grågröna till färgen. Det är en mycket tätvuxen perenn som är har enkla men mycket fina blommor. De yttersta blommorna blommar först och de i mitten öppnar sig sist. Det är en flerårig utplanteringsväxt. Plantan är grön året om.

Storlek: Den blir mellan 15-30 cm hög.

Växtzon: Odlas i zonerna 1-4.

Blomsäsong: Blomningen sker under mars-april.

Jord/läge: Den vill helst stå planterad i väldränerad jord och få mycket sol på sig. Den står som bäst om den planteras i stenpartier. Den är lämplig för undervegetation, avgränsningar och bäddar. Växten kan vara något känslig mot kraftig vind och luftsalt.

Skötsel: Efter att den har planterats ut vill den vattnas regelbundet, jorden bör hållas ständigt fuktig. Den bör få sparsamt med gödning. Den klarar av vinterns klimat mycket bra, men bör täckas över lite lätt för att inte bli för utsatt. Framförallt om växten är planterad i kruka eller låda. Var tredje till fjärde år bör växten klippas ner ordentligt.

Förökning: Kan frösås och det görs bäst på hösten. Den är gror lätt och bör sås utomhus i lådor eller krukor och det kan göras på våren under mars-maj. Placera sådden så den står i halvskugga. Täck gärna över dem första vintern. De kan också förökas genom delning, eller självspridning som sker när växtens grenar hänger ner och nuddar marken för då kan de lätt slå rot.

Övrigt: Släktnamnet kommer från grekiskan och är det grekiska namnet på Spanien (Iberia). Växten kommer ursprungligen ifrån Medelhavsområdet. Släktet innehåller 40 arter.