Trift

Populärnamn: Trift
Vetenskapligt namn: Armeria spp.

Familj: Plumbaginaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Trift tillhör den mycket begränsade grupp blommor som tål att växa nära kusten och utsättas för salt havsbris. De flesta medlemmar av släktet Armeria hör hemma i Medelhavsregionen men Armeria maritima växer vild längs kusterna här uppe hos oss i norr. Den har använts för att ta fram flera olika namnsorter för trädgårdsbruk, så den som inte vill odla den vilda arten kan till exempel välja den storblommiga ’Laucheana Splendens’ som får starkt röda blommor. En annan art av trift som ibland odlas i svenska trädgårdar är Armeria pseudarmeria, men den är inte lika härdig som Armeria maritima.

Storlek: 5-35 cm hög, 20-30 cm bred

Växtzon: I – III

Blomsäsong: tidig sommar – höst

Jord/läge: Trift klarar sig i de flesta jordar men kan få svårt att övervintra i jord som inte dränerar väl. Full sol hela dagen rekommenderas, men eftermiddagsskugga brukar inte vara något problem.

Skötsel: När första blomningen är över kan man stimulera ny blomning genom att klippa av blomstjälken så långt ned som möjligt. Gamla, väletablerade plantor där växtens centrum börjat dö bör delas under hösten så de blir fräscha igen. Trift som växer i riktigt utsatta lägen ska helst täckas med granris eller löv på hösten som skydd mot frost och vinterkyla.

Överdriven gödsling kan leda till att plantans mitt börjar ruttna.

Förökning: Samla in frön och plantera. Kom dock ihåg att plantor som dras upp från frö inte alltid ser ut exakt som moderplantan. Så inomhus cirka 2-3 månader innan du vill kunna plantera ut dem. Trift kan också förökas genom delning. Dela plantan så snart den blommat över på hösten.

Övrigt: Armeria maritime är en mycket koppartålig art som kan växa i jordar där kopparkoncentrationen uppgår till 6400 mg/kg. Ingen vet exakt hur den klarar det, men man tror att Armeria maritime kan utsöndra koppar via sina vissnande löv.