Starr

Populärnamn: Starr
Vetenskapligt namn: Carex spp.

Familj: Cyperaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Star är ett halvgräs som bildar frodiga tuvor. Det finns många olika arter och sorter att välja mellan, men gemensamt för de allra flesta är att de har trekantiga strån utan ledknutar samt att deras blommor sitter i ax. I Sverige växer starren vild i nästan hela landet, framförallt i fuktiga biotoper som kärr och stränder. Det finns även arter som växer vilt i torrare jordar och man kan därför träffa på starr både i skogen och på ängen.

Storlek: 15-100 cm hög, 15-100 cm bred

Växtzon: I – III (VI). Det varierar mellan arterna.  

Blomsäsong: Varierar beroende på art. Starr odlas huvudsakligen för bladverkets och/eller fröställningarnas skull, inte för blommorna.

Jord/läge: Starr vill ha fuktig och näringsrik jord, och många arter hör hemma i kärr och liknande sumpiga miljöer. Hur mycket sol starren vill ha beror på vilken art man odlar. Risken för uttorkad jord ökar naturligtvis i full sol, men full sol behöver inte bli ett problem för plantan så länge man ser till att jorden alltid hålls fuktig.

Skötsel: På våren rensar man bort alla döda och skadade blad. Om tuvan vissnat ned under vintern kan man klippa ned den till 5-10 cm höjd. Under sommaren är det viktigt att se till att jorden hålls fuktig hela tiden. Man kan eventuellt ge starren lite fullgödsel när den växer som mest. Starr klipps aldrig ned på hösten, man väntar tills våren kommer. Om din trädgård ligger i en del av landet som får kalla vintrar kan det vara säkrast att vintertäcka tuvorna med granris.

Förökning: Tuvorna bör delas var 3:e – 4:e år (såvida det inte är en miniatyr-starr du odlar, de brukar bara behöva delas var sjätte år). Om mittpartiet börjar bli fult kan man dela oftare än så. Klipp ner tuvorna ordentligt i samband med delningen och plantera genast på önskad växtplats.

Övrigt: Om man vill odla starr i torr jord kan man gräva ned en hink i marken och fylla den med vatten och jord. En starrplanta som planteras i en sådan hink löper mindre risk att torka ut.