Sommarslöja

Populärnamn: Sommarslöja
Vetenskapligt namn: Gypsophila elegans
Familj: Caryophyllaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Sommarslöja är en ettårig snittblomma. Det är en söt och tunn liten växt med vita blommor. Växtens blad är ovala och gröna med tre otydliga nerver på. Den här växten är lätt att känna igen med dess små blommor som växer i knippen på en lång blomstjälk.

Storlek: Den kan bli upp till 50 cm hög.

Blomsäsong: Den blommar under juli-augusti. Det är bra att så frön i flera omgångar, då växten inte blommar hela sommaren. De kan sås inomhus under vintern för att få en tidigare blomning, kan även sås i krukor under hösten i kalla växthus för att få en vårblomning.

Jord/läge: De klarar av frost mycket bra så de kan Den vill helst planteras i solljus i en lätt och väldränerad jord. Fröna behöver ljus för att växa, så så dem ytligt. Vattna regelbundet så jorden hålls fuktig hela tiden tills fröna har grott, det tar ungefär 5-10 dagar. Du kan gärna täcka över med en fiberduk. Ha ett plantavstånd på 10 cm. De blommar ca 50 dagar efter det att de har såtts. De blommar bäst i solljus.

Skötsel: När plantan har växt till sig så klarar den en hel del torka. Den trivs bäst i en jord som innehåller mycket kalk.

Förökning: Sommarslöjan låter sig villigt förökas med frön. De självsår sig ganska lätt. Det är ett billigt sätt att skaffa sig många plantor på.

Övrigt: Den brukade kallas för Gipsört förr i Sverige. Artnamnet elegans är latin och betyder just elegant, ghypsophila kommer från grekiskan och Gypsos betyder gips och Philos älskande. Därav det tidigare namnet Gipsört. Arten kommer ifrån Kaukasus och Mindre Asien, men kan ibland hittas i Sydsverige. Den här örten uppskattas inte utav rådjur.