Riddarsporre

Populärnamn: Riddarsporre
Vetenskapligt namn: Delphinium spp.

Familj: Ranunculaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Riddarsporren blir hög får mycket ståtliga blomspiror, den passar därför långt bak i perennrabatter eller framför gröna häckar. Hos många riddarsporrar kan man i blommans centrum se små kronblad som inte har samma färg som de stora kronbladen. Den klassiska riddarsporren blommar i blått, men det finns många andra färger att välja mellan, t ex Delphinium cardinale som får små röda blommor och Delphinium zalil som blommar i gult. Även höjden varierar stort mellan de olika arterna, hybriderna och sorterna. Om man är beredd på att lägga energi på att binda upp sina riddarsporrar kan man t ex odla den 150 cm höga ’Pacific Giant’, medan Delphinium tatsienense inte blir högre än en halvmeter och är ett bra val för den som inte vill syssla med uppbindning.

Storlek: 50-150 cm hög, 50-100 cm bred

Växtzon: I – IV

Blomsäsong: juni – juli

Jord/läge: Riddarsporren vill ha näringsrik jord som dränerar väl. Förbättra gärna jorden med kompost. Näringsfattig jord kan även behöva ett tillskott av välbrunnen stallgödsel. Riddarsporren mår bra både i full sol och halvskugga och passar därför i många olika delar av trädgården.

Skötsel: Höga riddarsporrar kan behöva stödjas eller bindas upp, särskilt om du får tunga blommor. Om du kör ned en stör eller liknande i marken, var försiktig så du inte skadar rötterna. Utblommade blommor bör rensas bort, klipp av stjälken strax under blomklasen. Gamla stammar bör kapas helt så snart de nya skotten hunnit bli 10-20 cm höga. Klipp gärna tillbaka plantan efter höstens första frost, det minskar risken för svampproblem.

Förökning: Ridarsporren kan frösås. Förkultivera inomhus i mars – april och plantera ut småplantorna när frostrisken är över.

Övrigt: Riddarsporren återfinns ofta i gamla avslappnade trädgårdar men den fungerar utmärkt även för den som vill ha en mer stram typ av trädgård med formklippta häckar och buskar.