Praktstenört

Populärnamn: Praktstenört
Vetenskapligt namn: Alyssum saxatile

Familj: Brassicaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Praktstenörten får små blommor men eftersom de sitter samlade i stora flockar som täcker hela växten är de ändå en imponerande syn i trädgården. Blomfärgen är intensivt gul och det syns tydligt att praktstenörten är nära släkt med raps. Praktstenörtens grågröna blad är långsmala till formen och bildar tuvor. Alyssum saxatile blir normalt cirka 30 cm hög, medan höjden på sorterna varierar. Om du vill ha en lägre praktstenört kan du till exempel välja sorten ’Compactum Goldkugel’ som inte blir högre än 15 cm.

Praktstenörten är bra på att locka bin och andra pollinerande insekter till trädgården.

Storlek: 15-30 cm hög, 20-40 cm bred

Växtzon: Praktstenört kan odlas i hela Sverige.

Blomsäsong: Praktstenört blommar under våren och försommaren.

Jord/läge: Praktstenört behöver väldränerad jord. Näringsrik jord är inte bra eftersom det leder till glesa plantor som bara växer på bredden. Praktstenört behöver full sol.

Skötsel: Om man vill att plantan ska bli mer kompakt kan man klippa bort de utblommade blommorna. Under torra perioder bör man vattna åtminstone två gånger i månaden under sommaren.

Förökning: Praktstenört självsår sig lätt om man låter blommorna sitta kvar och bilda frön. Etablerade plantor kan delas under hösten. (Det kan man också göra för att åtgärda glesa plantor.) Gräv upp plantan och dela den i bitar. Det är viktigt att alla bitar får gott om rötter samt grenar med blad på. Plantera direkt så att de inte hinner torka ut. Generellt sett är det enklare att nå bra resultat genom att fröså praktstenört eller använda sig av sticklingar, så delning är inte så vanligt.

Övrigt: Praktstenört (Alyssum saxatile) är nära släkt med liten stenört (Alyssum montanum). Tuvorna hos liten stenört är glesare och brukar bli ungefär två decimeter höga. Blommorna är gula och precis som hos praktstenörten är de mycket populära bland pollinerande insekter.