Pion

Populärnamn: Pion
Vetenskapligt namn: Paeonia

Familj: Paeoniaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Pionen får imponerande stora blommor som kan vara enkla, halvfyllda eller fyllda. Det finns många olika färger och nyanser att välja mellan, t ex ljusrosa, cerise, röd, blåröd, vit och gulvit. Det finns även tvåfärgade varianter. De gröna bladen är tredelade och skiftar under hösten till en vacker röd färg.

Storlek:  50-100 cm hög, 50-100 cm bred

Växtzon: I – VIII

Blomsäsong: Pionen blommar under försommaren.

Jord/läge: Pioner trivs bäst i något alkalisk jord men även andra sorters jord brukar gå bra. Man kan höja pH-värdet med hjälp av kalk. Det är viktigt att jorden dränerar väl. Den idealiska växtplatsen för en pion är där den får full sol under hela dagen med undantag för eftermiddagen då den skuggas. Full sol brukar också fungera bra, men den starka eftermiddagssolen kan bleka blommans färg.

Skötsel: Höga pioner med tunga blommor böjer sig lätt och kan lägga sig på marken om man inte binder upp dem. Bäst är att binda upp dem redan under senvåren innan blommorna hunnit bli så tunga. På hösten bör ge sin pion en skyddande vintertäckning bestående av något organiskt material. Undvik löv eftersom de ökar risken för svampproblem. På våren tar man bort vintertäckningen så att skotten kan komma upp utan problem, men låter täckningen ligga kvar kring plantan. Tillför gärna en omgång kompost också. Kogödsel och andra typer av kväverik gödsel kan bara användas i mycket begränsad mängd eftersom kvävet kan bränna pionens rötter.

Förökning: Etablerade pioner bör grävas upp och delas vart tionde år. Gräv upp plantan under hösten och använd en ren, vass kniv för att skära rötterna i bitar. Se till att varje bit får minst 3-5 ”ögon”. Plantera.

Övrigt: Pionen är en mycket uppskattad blomma i Kina. Den heter mǔ dān, men kallas vanligen för fuguihua vilket betyder ungefär ”rikedomens och ärans blomma”. Den är en viktig symbol i kinesisk konst och i början av 1900-talet blev den utsedd till Kinas officiella blomma av den då härskande Qingdynastin.