Ormrot

Populärnamn: Ormrot
Vetenskapligt namn: Bistorta vivipara
Familj: Polyganaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Ormrot är en flerårig ört. Jordstammen är kort och grov. Växtens namn, Ormrot, syftar just på dens vridna, krökta jordstamm. Under blomningen slår det ut fina vita eller ljusrosa blommor som sitter tätt tillsammans på smala ax. Nedanför blommorna sitter det små brunröda groddknoppar. Växtens blad är mörkgröna på ovansidan och har en ljusare nyans utav grön på undersidan. Den går inte att blanda ihop med någon annan blomma eftersom den har ett eget utseende.

Storlek: Ormrotens stjälk kan bli upp till tre decimeter hög och har ett par smala, enstaka utspridda blad.

Blomsäsong: Ormrot blommar i mitten av sommaren under juni-juli.

Jord/läge: Ormrot håller sig mest bland fjälltrakterna i norr. Den trivs bäst i fuktig jord, som på fjällhedar, fuktängar, stränder och vägkanter. Den är inte lika vanlig söderut i landet. I södra Sverige är den mer beroende utav kalkrika jordar medan det inte spelar någon större roll uppe i norr. Lever i utspridda kolonier på öppna, gräsbevuxna ytor.

Skötsel:

Förökning: Det är mycket sällan som Ormroten sätter frukt, de sprids framförallt vegetativt. Det sitter små rödbruna groddknoppar, som påminner något om flaskor, i den nedre delen av blomaxet. De faller efter ett tag ner till marken där de gror och växer upp till helt nya plantor.

Övrigt: Ormrot är en växtart som tillhör familjen slideväxter. Det sägs att det kan framställas nödbröd utav Ormrotens jordstam och groddknoppar. Knölstammen innehåller stärkelse och andra ämnen som gör att den innehåller mycket näring och smakar nästan som sötmandel. Groddknopparna och rötterna innehåller mycket kolhydrater. Bladen kan du äta färska eller också kan du koka dem, men de innehåller inte så mycket näring.  Artnamnet vivipara betyder att den ”föder levande ungar”. Ormrot tillhör domänen Eukaryoter.