Lungört

Populärnamn: Lungört
Vetenskapligt namn: Pulmonaria obscura Dumort
Familj: Boraginaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Lungörten är en flerårig ört som har en upprätt stjälk utan grenar som det växer strävhåriga blad på. Växtens blommor är blåa, rosa, vita eller lila. Ibland börjar växten blomma så tidigt att bladen inte hinner med. Så plantans första knoppar blommar ett par cm ovanför markytan. Bladen kommer upp ett par dagar efter blommorna.

Storlek: 10-20 cm höga.

Växtzon: Odlas bäst upp till zon 6.

Blomsäsong: Lungörten blommar under maj och juni.

Jord/läge: Den gillar woodlandjord, dvs humusrik lövjord som är lätt fuktig, väldränerad och välgödslad. Den vill helst stå där skuggan kommer och går, trivs mycket bra under lätta lövträd. Under våren vill den gärna ha sol så den vaknar till liv och under sommaren vill den gärna ha morgonsol.

Skötsel: Den trivs bäst att stå i lundar och örtrika granskogar som har mullrik jord. Sniglar och rådjur gillar den här växten så du kan behöva använda dig av något snigelmedel eller något slags skydd runt om växterna så att inte rådjuren kan komma åt dem. Plantera dem så de slipper stark eftermiddagssol eftersom det kan orsaka brännskador och mjöldagg. De klarar av lätt frost.

Förökning: Den förökar sig oftast genom frösådd och det gör oftast växten av sig själv. Det är inte så lätt att samla fröna, för varje blomma lämnar bara ifrån sig ett enda svart frö som släpps ner på marken efter att blomningen är klar. Om du lyckas samla in fröna så bör du så dem direkt efter de har mognat, det är färskgroende frön men de behöver oftast en kylperiod innan de gror som de ska. Lungörten korsar sig lätt. Du kan också ta rotsticklingar på försommaren eller dela de större plantorna på våren eller hösten. Mikroförökning används nuförtiden för kommersiella ändamål.

Övrigt: Artnamnet obscura betyder mörk. Förr ansågs lungört vara bra mot lungsjukdomar. Den förekommer i södra och mellersta Sverige, framförallt i de östra delarna.

Lungörten betraktas ibland som en underart av fläcklungört. Det sägs att lungört har använts som grönsak.