Löjtnantshjärta

Populärnamn: Löjtnantshjärta
Vetenskapligt namn: Dicentra spectabilis

Familj: Fumariaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Löjtnantshjärta är en av de klassiska svenska trädgårdsväxterna och många av oss kommer ihåg den från farmors och mormors trädgårdar. Namnet löjtnantshjärta syftar till de hjärtformade hängande blommorna som blir cirka två centimeter stora. Blommorna är vanliga rosa eller rosaröda, men bland annat Dicentra spectabilis ’Alba’ och ’Silver Smith’ får vita blommor istället. De gröna bladen påminner om ormbunksblad.

Löjtnantshjärta är nära släkt med fänrikshjärta (Dicentra eximia) och sort fänrikshjärta (Dicentra formosa).

Storlek: 75-100 cm hög, 50-75 cm bred

Växtzon: I – VIII

Blomsäsong: Försommaren

Jord/läge: Löjtnantshjärta vill ha näringsrik jord med gott om humus. Det är viktigt att jorden dränerar väl, annars kan plantan drabbas av stamröta. Plantera helst inte löjtnantshjärta i full sol utan välj en halvskuggig plats. Om din trädgård ligger i en del av Sverige som brukar ha kalla somrar kan dock full sol fungera bra.

Skötsel: Under den sena våren är det bra att ge löjtnantshjärta extra näring i form av benmjöl. Skydda växten mot starkvårsol och blåst eftersom det lätt torkar ut den. Det kan också bli nödvändigt att vattna. Om man täcker över växtplatsen med kompost eller dylikt håller jorden kvar fukten bättre. Blomningen blir rikare om man kontinuerligt klipper bort utblommade blommor. På hösten bör man täcka över plantorna så de skyddas mot barfrost.

Om plantans centrum börjar vissna bort bör plantan delas så den blir fin igen. Löjtnantshjärta kan normalt växa på samma plats år efter år utan att behöva delas.

Förökning: Löjtnantshjärta förökas genom delning. Dela plantorna på våren, innan blomningen har hunnit påbörjas. Man kan också använda sig av rotsticklingar. Avlägsna några små rotstocksbitar från en väletablerad planta under den tidiga våren. Se till att varje bit har minst en nod. Placera rotbitarna lodrätt i krukor och täck över med jord. Vänta med att plantera ut de nya plantorna tills nästa vår. Det är viktigt att jorden i krukorna hålls fuktig.

Övrigt: Löjtnantshjärta fungerar bra som vacker snittblomma i vas.