Jätteprästkrage

Populärnamn: Jätteprästkrage
Vetenskapligt namn: Chrysanthemum maximum

Familj: Asteraceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Jätteprästkragen är släkt med den vilda prästkrage som finns i Sverige, men blir mycket större. Jätteprästkragen är lättodlade och fungerar bra i både perennrabatten och blomsterängen. Man kan också placera jätteprästkrage i urnor, trätunnor och liknande. För mindre krukor, välj en sort som inte växer sig så hög. Det finns varianter som inte blir högre än 20-30 cm att köpa i handeln.

Precis som den vilda varianten består jätteprästkragens blomma av en rund samling mycket små rörformade blommor som omges av vita blomblad. Numera kan man hitta både enkla och bubbla jätteprästkragar i handeln. Om du vill ha en dubbel jätteprästkrage, dvs en jätteprästkrage som får dubbelt så många vita blomblad som den vanliga enkla, kan du till exempel välja sorten ’Wirral Supreme’ som kan bli över 75 cm hög.

Storlek: 20-80 cm hög, 30-80 cm bred

Växtzon: I – VIII

Blomsäsong: juni – juli

Jord/läge: Det är viktigt att jorden dränerar väl. Blomningen blir rikligare om man förbättrar jorden med kompost innan man planterar jätteprästkrage. Välj en växtplats där jätteprästkragen får minst sex timmars full sol varje dag. Mer sol brukar ge ännu större blommor.

Skötsel: Om du vill att dina jätteprästkragar ska få ett mer kompakt växtsätt kan du klippa av toppskotten så snart de börjat växa till sig.

Förökning: Under våren bör man gräva upp och dela äldre plantor. Ofta är det bäst att kasta mittenpartiet och bara plantera om de yttre rötterna.

Övrigt: Jätteprästkragar kan behöva få stöd eller bindas upp.

Jätteprästkragar är fina som snittblommor och brukar hålla länge. Eftersom de är starkt gula används de ofta när man vill göra buketter baserade på färgerna i den svenska flaggan, till exempel vid studentexamen och skolavslutningar. Man kan med fördel kombinera jätteprästkrage med blåklint och blå iris.