Japanskt gräs

Populärnamn: Japanskt gräs
Vetenskapligt namn: Miscanthus sinensis

Familj: Poaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Med hjälp av japanskt prydnadsgräs kan man snabbt få till stånd insynsskydd och avgränsningar i trädgården, eller ge en plantering en omisskännelig asiatisk anstrykning.  För den som vill odla japanskt gräs finns det många olika sorter att välja mellan. Gemensamt för dem alla är att de får silvervita blad och dekorativa blomvippor. Däremot varierar de olika sorterna när det gäller faktorer som färg, bladform och höjd. Man kan till exem

pel få vackert randiga gräsblad i trädgården genom att välja en zebrasort som ’Zebrinus’ eller ’Strictus’.
Om man vill ha ett förhållandevis lågt japanskt gräs kan man till exempel välja sorten ’Morning Light’ som brukar hålla sig kring en meters höjd. ’Morning Light’ är inte ett zebragräs utan får tunna blad med vita kanter.

Storlek: 1-4 m hög, 1-2 m bred

Växtzon: I – II (VI)

Blomsäsong: augusti – oktober

Jord/läge: Jorden måste vara lätt och väldränerad om man vill odla japanskt gräs. Plantera på en skyddad och solig plats i trädgården. Om du odlar en randig sort kan du få den att utveckla starkare färger genom att ge den en riktigt solig växtplats.

Skötsel: Under den tidiga våren klipper man ned allt dött gräs innan växten vaknar ur sin vintervila och börjar växa igen. Var mycket försiktig med gödningen, för mycket kväve leder lätt till problem med mjöldagg. Vattna om sommaren är torr. På hösten minskar man gradvis ned på vattningen så att växten går i vintervila.

Förökning: När gräset börjar dö i mitten gräver man upp och delar det på våren. Rensa bort alla döda och fula delar och plantera resten omgående. Om man vill föröka japanskt gräs går det bra att dela plantorna även innan de börjat dö i mitten, så länge de nåt en storlek av minst 25-30 cm.

Övrigt: Blomvipporna kan klippas av på hösten och torkas, de är fina i blomsterarrangemang.