Höstöga

Populärnamn: Höstöga
Vetenskapligt namn: Coreopsis verticillata
Familj: Asteraceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Höstöga är en flerårig växt. Växtens blommor är vacker gula. Bladen är finflikiga och påminner mycket om barr eller dillblad. Det här är en mycket lättodlad perenn som fortsätter att växa en bra bit in på hösten om du sköter den rätt. Det är en vanlig trädgårdsväxt i Sverige. Diskblommorna blir svarta när du torkar dem.

Storlek: Höstöga blir mellan 60 och 100 cm hög.

Växtzon: 1-4

Blomsäsong: Den blommar under juli – augusti och september – oktober.

Jord/läge: Den här växten bör sås på våren eller försommaren. Det tar ungefär 1-2 veckor för plantan att gro. Den klarar sig i de flesta jordar men trivs och frodas bäst i en jord som är väldränerad. Jorden bör ha låg näringshalt. Så den på en centimeters djup.

Skötsel: Jorden bör hållas fuktig men växten klarar av torka. Den behöver mycket sol. Du kan få den att blomma även under hösten om du plockar bort gamla vissna blommor vart efter som så det kan växa upp nya blommor och ta deras plats. Höstöga har ett grunt rotsystem så du kan behöver täcka över med torv under våren för att förhindra uttorkning.

Förökning: Bäst sättet att föröka den här växten är genom att beskära den under våren. Dela på växtens rötter. Den trivs bäst om den delas vart tredje år.

Övrigt: Höstöga till hör familjen korgblommiga växter och kommer ursprungligen från sydöstra USA. De kom till Europa på 1700-talet. Coreopsis kommer från grekiskan och koris betyder vägglus medan opsis står för utseende. Många fjärilar, bin och fåglar tycker om den här blomman och dras lätt till den. Den är för övrigt hjortsäker eftersom rådjur av någon konstig anledning inte dras till gula blommor. Höstöga är sannolikt ej giftig, finns inga förgiftningar kända.