Gullris

Populärnamn: Gullris
Vetenskapligt namn: Solidago spp.

Familj: Asteraceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Gullris är korgblommiga växter som bildar kraftiga, upprätta stjälkar. De lansettformade gröna bladen sitter spridda över hela stjälken. Blomkorgarna är tämligen små men eftersom de sitter samlade många tillsammans i rejäla knippen ser de ändå imponerande ut i trädgården. Gullrisets gula blommor lyser upp en bra bit in på hösten. Under blomperioden lockar gullriset till sig mängder av bin och humlor, och senare under hösten och vintern erbjuder förstänglarna mat åt småfåglarna.

Den gullrisart som man oftast stöter på vildväxande i Sverige är det förvildade kanadensiska gullriset Solidago canadensis. Det här gullriset kan bli upp till 180 cm högt. Om du vill ha en mycket lägre art kan du välja dvärggullriset (Solidago cutleri) som blir 10-25 cm hög.

Storlek: 10-180 cm hög, 15-100 cm bred

Växtzon: I – VIII. Det varierar mellan arterna.  

Blomsäsong: juli – oktober

Jord/läge: Gullris är en anpassningsbar växt och har inga särskilda krav på jorden så länge den är någorlunda väldränerad. Alltför näringsrik jord bruka ge höga och gängliga plantor, så var mycket försiktig med gödningen. Normalt behöver man inte gödsla alls. Både full sol och halvskugga fungerar bra för gullris.

Skötsel: En väletablerad gullrisplanta är torktålig, men nyetablerade växter behöver vattnas under torra perioder. På hösten klipper man ned plantorna och rensar bort all döda löv från den bit som är kvar. Om man vill locka småfåglar till trädgården kan man dock låta fröställningarna stå kvar och klippa ned dem på våren istället.

Förökning: Gullris brukar sprida sig snabbt på egen hand. Etablerade gullrisplantor bör delas var 3-4 år. Rena gulrisarter kan frösås under våren, de övriga måste förökas vegetativt.

Övrigt: Gullris brukar bli finast om man planterar den på en plats där luften lätt kan cirkulera kring plantan. Undvik därför att plantera den mycket tätt inpå byggnader, plank etc – lämna alltid en lucka för luft.

Om du vill torka gullris för att använda som prydnad bör du klippa av stjälkarna medan de fortfarande står i knopp.