Gentiana

Populärnamn: Gentiana
Vetenskapligt namn: Gentiana spp.

Familj: Gentianaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Släktet Gentiana är mycket stort och det finns en lång rad olika arter att välja mellan som kan fylla många olika funktioner i trädgården. Det är viktigt att välja art med omsorg så man får en som passar. Vill du ha en mattbildande gentiana kan du till exempel välja höstgentiana (Gentiana sinoornata). Den här arten lyser upp i trädgården under hösten eftersom den får intensivt blå blommor i september som håller sig till november. För den som vill ha en högväxt gentiana finns bland annat den meterhöga gullgentianan (Gentiana lutea) som blommar i gult under sommaren.

Storlek: 5-100 cm hög, 30-60 cm bred

Växtzon: I – VI  

Blomsäsong: Det varierar stort mellan arterna.

Jord/läge: Gentiana vill ha näringsrik jord som dränerar väl. Vissa arter, till exempel höstgentiana och vårgentiana, behöver sur jord, medan andra såsom knippgentianian måste få alkalisk jord. Det är därför viktigt att läsa på om just den art man vill hålla. Gentianor trivs både i full sol och halvskugga, och en växtplats med vandrande skugga är ideal. Undvik riktigt varma växtplatser eftersom det kan förkorta blomperioden. Nyetablerade plantor behöver skugga under sommaren.

Skötsel: Under torra somrar måste man vattna regelbundet. På hösten klipper man bort alla överblommade blommor. Gentianans egna torra blad kan användas som vintertäckning. Om man bor i en kall del av Sverige eller odlar känsliga arter kan det vara säkrast att också täcka över växten med granris. Barfrost är särskilt farlig för gentianan.

Förökning: Mattbildande gentianor kan man gräva upp på våren och dela. Det går också bra att ta bort bitar från mattans ytterkant och plantera dem på ny växtplats. Det är viktigt att återplantera omgående. Om du har en gentiana som inte är mattbildande kan du istället föröka den med örtartade sticklingar.

Övrigt: Om din gentiana får ljust gula fläckar på bladens ovansidor i kombination med orangea fläckar på bladens undersidor har den troligen drabbats av rostsvamp.