Flerårig pipört

Populärnamn: Flerårig pipört
Vetenskapligt namn: Centranthus ruber

Familj: Valerianaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Det finns flera olika arter av flerårig pipört men det är bara Centranthus ruber som odlas i svenska trädgårdar. Arternas naturliga hemvist är medelhavsregionen. Flerårig pipört bildar täta, robusta bestånd och får små fina blommor som är pip- eller rörformade. Blommorna är små, men eftersom de sitter tillsammans i täta grupper ger de ändå ett imponerande intryck. Bladen har en attraktiv blåaktig nyans av grön. Det finns idag flera olika namnsorter att välja mellan för den som vill ha flerårig pipört i trädgården.

Storlek: 40-60 cm hög, 20-30 cm bred

Växtzon: I – VI  

Blomsäsong: juni – september

Jord/läge: Flerårig pipört trivs i de flesta sorters jordar så länge dräneringen är god. En växtplats med full sol är ideal, men halvskugga brukar också fungera. Alltför mycket skugga göra att pipörten blir mindre robust.

Skötsel: Om man vill få sin pipärt buskigare och mer robust kan man klippa av några av stjälkarna nere vid markytan direkt efter blomningen. Detta stimulerar bildningen och nya skott och brukar dessutom förlänga blomsäsongen. Flerårig pipört är en torktålig växt som sällan behöver vattnas såvida det inte blir en mycket torr sommar. Täck över växten med granris på hösten som skydd mot frost och vinterkyla.

Förökning: Pipörten frösår villigt sig själv på egen hand i trädgården. När nya småplantor börjar komma upp kan man lätt flytta dem till nya växtplatser. Man kan också samla in fröna när de mognat och så dem inomhus i mars och april för utplantering under den tidiga hösten, i god tid innan första frosten. Flerårig pipört kan även förökas med örtartade sticklingar som tas under våren. Skär cirka 10 cm långa skott från basen och plantera i jord som blandats upp med sand. Ställ krukan på en skuggig plats och håll jorden fuktig.

Övrigt: Pipörten planterades ofta kring svenska torp eftersom den inte behöver näringsrik jord eller mycket vattning för att bli vacker och blomma länge.