Brittsommaraster

Populärnamn: Brittsommaraster
Vetenskapligt namn: Aster amellus
Familj: Asteraceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Brittsommarastern tillhör familjen korgblommiga växter. Blommorna är blålila, violetta eller rosa och har en gul mitt. Den gula mitten är gemensam för alla astrar. Blommorna är spretiga och enkla, hela växten är buskig till växtsättet. Det är tåliga växter och de klara oftast av att stå för sig själva utan uppbindning, förutom de exemplar som har höga stjälkar som kan behöva stöttas upp med blompinnar. De är mycket fina att ha i rabatten och har en god doft.

Storlek: Brittsommarastern bli ca 6 dm hög.

Växtzon: Odlas i alla zoner.

Blomsäsong: Blommar på hösten, augusti-oktober, tills frosten kommer.

Jord/läge: Brittsommarastern bör sås i kruka i mars-juli. Vill stå planterade i sol med ett plantavstånd på ca 40 cm. Föredrar väldränerad, lätt jord eller tung lerjord som innehåller mycket kalk.

Skötsel: Den bör planteras på våren, gödsla och klipp bort vissna blommor. Den behöver inte delas ofta, utan den klarar av att stå på samma ställe länge. Vattnas i måttliga mängder och regelbundet. Får inte övervattnas. Fungerar bra som rabattblomma men är utmärkt som snittblomma. De håller sig vackra och fräscha i vas mycket länge. Brittsommarastern är resistent mot mjöldagg som många andra astrar drabbas av.

Förökning: Går att föröka genom delning och med frön. Ska du fröså den bör du göra det i september-maj, om du vill försöka dig på delning är det bäst att göra i mars-maj. Låt fröna torka på blomman och samla sedan in den. Om du rengör dem noggrant går de att spara.

Övrigt: Brittsommarastern kommer ursprungligen ifrån Europa och Sibirien. Aster är det grekiska ordet för stjärna. Det syftar på blommornas form som är stjärnlik. Det är en tålig växt som passar bra för nybörjare. Brittsommarastern drar till sig mycket bin och fjärilar.