Blåsippa

Populärnamn: Blåsippa
Vetenskapligt namn: Hepatica

Familj: Ranunculaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Blåsippan växer vild i Sverige, framförallt i landets södra delar. Den trivs bra i lövskogar och ängsgranskogar och passar därför utmärkt att plantera under träd i trädgården. Trots sitt namn behöver blåsippan inte nödvändigtvis få blå blommor, det finns blåsippor som istället blommar i rosa, rött eller vitt. Bladen är läderartade och ofta snyggt marmorerade. I delar av landet som inte utsätts för långvarig frost kan de hålla sig vintergröna.

Storlek:  10-25 cm hög, 20-30 cm bred

Växtzon: I – V

Blomsäsong: Normalt blommar blåsippan under den tidiga våren, men knopparna bildas redan året innan så att de ska vara redo så snart våren kommer. Under riktigt milda höstar kan man därför se blåsippor blomma redan under hösten, eftersom de nybildade knopparna slagit i ut i tron att det redan är vår.

Jord/läge: Blåsippan vill ha humusrik jord. Tillsätt gärna en liten portion kalk, samt en rejäl mängd kompostjord. Det är viktigt att jorden dränerar väl samtidigt som den kan hålla sig fuktig. Blåsippan trivs både i full sol och halv- och helskugga. Att få full sol hela dagen kan dock bli påfrestande för den, så man bör se till att den skuggas under eftermiddagen.

Skötsel: Eftersom blåsippan blommar så tidigt bör man redan under den tidiga våren ge den en liten portion långsamt verkande gödning. Under sommaren är det bäst att täcka växtplatsen kring blomman med något organiskt material som kan hjälpa jorden att hålla sig fuktig, t ex multnande löv eller gräsklipp. På hösten lägger man ett rejält lager löv kring blåsipporna så att de inte behöver utsättas för alltför snabba temperaturväxlingar under sen höst och tidig vinter.

Förökning: Gamla plantor kan delas så snart de blommat över på våren. Vänta inte för länge eftersom de bör planteras innan det blir för varm ute. Man kan även föröka blåsippor med hjälp av frö. Samla in fröna efter blomningen och plantera omedelbart utan att ge fröna någon viloperiod.

Övrigt: Blåsippan är fridlyst i stora delar av Sverige.