Odla Zucchini

Zucchini är en sorts pumpa som skördas när den fortfarande är tämligen liten och ung. Precis som den vanliga pumpan tillhör den arten Cucurbita pepo. Zucchini är det italienska namnet för frukten och i svenskan använder vi ibland även det engelska namnet squash och det franska namnet courgette. Ibland förväxlas zucchinin med den lika avlånga och exotiska grönsaken Solanum melongena, men det är en helt annan växt som tillhör familjen potatisväxter och i Sverige kallas äggplanta, äggört eller aubergine.

Zucchini planta

Odla zucchini

  1. Zucchini måste ha mycket näring i jorden eftersom den växer så snabbt och blir så stor. Blanda ut jorden med kompost och välbrunnen gödsel innan plantering. Om jorden dränerar dåligt, blanda även in sand. Innan plantering måste man också rensa bort stenar och ogräs från växtplatsen. (Ett sätt att få tillräckligt näringsrik jord åt sina zucchiniplantor är att helt enkelt så dem direkt på komposthögen. Komposthögen bör vara minst en meter hög och täckas med jord innan plantering.)
  2. Zucchini vill ha en varm växtplats där den får full sol. Det är viktigt att luften kan cirkulera kring plantorna, annars kan man få problem med mjöldagg.
  3. I Sverige brukar man förkultivera zucchini inomhus i april och plantera ut när det blir varmare utomhus. Så fröna i krukor som fyllts med vanlig planteringsjord.
  4. För att snabbare kunna plantera ut sina zucchiniplantor kan man under våren täcka den tilltänkta växtplatsen med svart plast. Efter två veckor har jorden under platsen hunnit bli betydligt varmare än den kringliggande marken. Skär kryss i platsen med 60-120 cm mellanrum, gräv planteringshål och plantera dina förkultiverade plantor. Det är viktigt att frostrisken är över.
  5. Nyplanterade zucchiniplantor bör täckas med fiberduk.
  6. När blommorna börjar slå ut är det viktigt att ta bort fiberduken så att blommorna kan nås av pollinerande insekter.
  7. Skördetiden beror på vilken sorts zucchini man odlar, men de flesta brukar behöva cirka 50-60 dagar på sig. Oftast är det lagom att skörda zucchini när frukterna blivit 5 cm i diameter. Zucchinifrukter som får växa sig alltför stora är inte lika goda som de som skördas när de är mindre. Genom att skörda regelbundet uppmuntrar man dessutom plantan att producera mer. Zucchiniplantor producerar nya blommor kontinuerligt. Man skördar zucchini genom att kapa av stammen några centimeter ovanför själva frukten. Använd en ren och vass kniv.

odla Zucchini

 Problem man kan stöta på när man odlar zucchini

Risken för mjöldagg ökar om luften inte cirkulerar väl mellan plantorna när man odlar zucchini. Om man har problem med mjöldagg kan det vara idé att låta zucchinin växa upp längs en fristående spaljé eftersom det ökar cirkulationen rejält och gör så att löven slipper ligga mot marken. Fristående spaljéer är också en bra idé för den som har ont om plats i trädgården, eftersom en klängande zucchiniplanta tar upp mycket mindre plats.

Om man inte vattnar sin zucchini tillräckligt kan frukterna bli missbildade.

Om blommorna inte pollineras, t ex för att en köldknäpp gjort att insekterna hållit sig borta, blir de svarta och vissnar ned utan att några frukter bildas. Detta är dock inte något att oroa sig över eftersom zucchiniplantor producerar blommor kontinuerligt.

Zucchini som odlas i växthus eller under skyddande glas löper större risk att drabbas av vita flygare. Vita flygare försvagar plantan eftersom de livnär sig på att suga växtsaft från blad och stjälkar. En svag zucchiniplanta kan få svårt att stå emot angrepp från virus, svampar och andra farliga organismer. Ofta räcker det med att spruta zucchinin med såpvatten för att lösa problemet.

Zucchini blomma