Odla Spenat

Många tror att spenat är extremt järnrik, men sanningen är att en 60 grams portion kokt spenat bara innehåller 1,9 mg järn. De flesta gröna grönsaker innehåller under 1 mg järn / 60 gram som kokta så spenat är järnrik jämfört med andra grönsaker, men det innebär inte att den är järnrik jämfört med riktigt järnrika produkter som rött kött, fisk, fågel och baljväxter. Huvudanledningen till att spenat blivit känd som extremt järnrik är ett felplacerat decimaltecken i en artikel publicerad av Dr E von Wolf i slutet av 1800-talet. Det felplacerade decimaltecknet gjorde att det såg som om spenat innehöll tio gångar så mycket järn som växten egentligen gör. År 1937 påpekade tyska kemister felet, men myten om den extremt järnrika spenaten hade redan hunnit etablera sig. Detta innebär dock inte att spenat är meningslös ur näringssynpunkt, den som äter spenat får i sig signifikanta mängder av vitaminerna A, B9, C, E och K, samt en betydande mängd magnesium och flera viktiga antioxidanter. Helst ska man ångkoka spenat istället för att koka eller stuva den, eftersom ångkokning bevarar en del av vitaminerna bättre.

Odla spenat

  1. Spenatfrön kan sås snart jorden blivit tillräckligt varm för att bearbetas efter vintern. Om man har möjlighet att så i kallbänk kan man börja ännu tidigare och man kan också fortsätta odla spenat längre in på hösten.
  2. Spenat vill ha näringsrik jord som håller sig fuktig och dränerar väl. Blanda ut jorden med kompost ned till 15 cm djup innan plantering. Jordens pH-värde bör ligga på 7,0 – 7,5 (neutral eller svagt basisk).
  3. Tidig spenat bör sås där den får full sol hela dagen, medan spenat som sås senare under säsongen ofta mår bra av att skuggas något.
  4. Gräv en två centimeter djup planteringsfåra och placera fröna cirka 5-10 cm från varandra. Om du vill sätta flera fåror, lämna minst 30 cm mellan dem.
  5. Fyll på med jord och vattna.
  6. Om man vill kunna skörda färsk spenat hela sommaren behöver man så omgångar var annan till var tredje vecka. Man kan fortsätta så ända tills jordens temperatur börjar sjunka ned mot 15-20 grader C igen. Om man sår för övervintring kan man så ännu senare.
  7. Se till att jorden hålls fuktig, men absolut inte blöt. Vid behov kan markytan täckas med gräsklipp som hjälper till att hålla jorden fuktig.
  8. När plantorna utvecklat fullstora blad är det dags att ge ett näringstillskott i form av blodmjöl.
  9. Man skördar spenat genom att skära av hela plantan nära markytan eller bara bryta loss de yttersta bladen ett och ett. Om man skär av hela spenatplantan 2-5 cm ovanför markytan stimulerar det ny bladutveckling. Se till att skörda i god tid innan första frosten.

Problem man kan stöta på när man odlar spenat

Om dina spenatblad får ljusa vindlande markeringar är det troligen gångar skapade av bladminerare. Man kan minska risken för bladminerare genom att täcka spenaten med fiberduk.