Odla dina egna Rödbetor

Rödbetan är en smakrik och nyttig rotfrukt som tyvärr hamnat skymundan under de senaste decennierna. Visst öppnar vi fortfarande upp en burk inlagda rödbetor till pyttipannan, men den mångsidiga rödbetan kan användas till så mycket mer i köket. Dessutom finns det en lång rad olika sorters rödbetor att välja mellan som alla uppvisar olika smak, form, färg och bladverk. Varför inte prova att odla någon av de rödbetssorter som blir cylindriska istället för runda? I den här gruppen hittar vi till exempel den söta, mörkt röda varianten ’Cylindra’ som blir uppemot 20 cm lång. Bland de runda betorna finns också mycket att välja mellan, till exempel den vackra och välsmakande Chioggia som är dekorerad med röda och vita cirklar.

Hur man odlar rödbeta

  1. Rödbetsfrön kan sås så snart jordtemperaturen nått upp till åtminstone 8 grader C på våren. (Vinterrödbetor brukar man inte så förrän mitten av juni.) Om man planterar rödbetor när det är varmt ute bör man låta fröna ligga och dra i vatten några timmar innan plantering.
  2. Rödbetan trivs bäst på en växtplats där den får full sol, men lite skugga brukar inte utgöra något problem. Om du har möjlighet, välj en plats i trädgårdslandet där du odlade ärtor eller bönor förra året.
  3. Börja med att luckra upp jorden ned till 30-40 cm djup och se till att den blir fri från ogräs och rötter. Om rödbetor planteras i jord som inte är lucker kan de drabbas av syrebrist vilket gör det svårt för fröet att gro. Förbättra dränering och näringsinnehåll genom att blanda in kompost. Dålig dränering gör att fröna ruttnar. Använd aldrig färsk gödsel eftersom de gynnar bildningen av smårötter.
  4. Rödbetans frö ska placeras cirka 2 cm ned i jorden. Se till att plantorna inte hamnar närmare varandra än 3 cm. Normalt brukar man inte så raderna närmare varandra än 40 cm.
  5. Efter ungefär en vecka börjar fröna gro. De vanliga sorterna av rödbetsfrö ger alla upphov till mer än en plana per frö, men för den som vill går det idag att istället köpa såkallade monogerma fröer där varje frö bara ger en planta.
  6. När småplantorna hunnit blir cirka 5 cm höga är det dags att gallra. Var inte rädd för att gallra ordentligt. De bortgallrade plantorna med sina späda blad och småbetor passar utmärkt i sallader eller hackade på smörgåsen.
  7. När själva betorna blivit 2-3 cm stora kan man börja skörda dem. Skörda dem precis innan de ska användas så behåller de smaken bäst. Om du måste förvara dem, lägg dem i en plastpåse som du stuckit hål i och placera i grönsakslådan i kylskåpet eller i ett svalt skafferi / jordkällare.

Problem man kan stöta på när man odlar rötbetor

Rödbetor är lättodlade och brukar sällan blir sjuka eller drabbas av skadedjur, men under vissa år blir jordflylarver ett problem. Risken är särskilt hög under torra perioder och man kan minska risken genom att hålla jorden ständigt fuktig även när det är torrt ute. Vattning stör parasitens äggkläckning.

Om jorden i trädgård har ett pH-värde över 7,0 (det vill säga om den är alkalisk) kan det leda till skorv, manganbrist och borbrist hos rödbetorna. Manganbrist leder till torra gråfärgade fläckar mellan bladets nerver, medan borbrist orsakar brunsvarta ränder vid bladets bas.