Odla Palsternacka

Palsternackan har en söt och något nötaktig smak. Den tillhör de klassiska soppgrönsakerna men är även oerhört god att ungsbaka tillsammans med andra rotsaker. Palstenackan är också ett pikant inslag i råkostsallad och kan råstekas precis som potatis. Palsternackan hör hemma i Medelhavsregionen och Centralasien och spreds med romarna till norra Europa. De palsternackor som odlades av romarna var inte större än dagens minimorötter, men romarna upptäckte snabbt att palsternackan blir större ju längre norrut den odlas. Palsternackan är mycket kaliumrik och innehåller cirka 600 mg kalium per 100 gram. Överlag är den rikare på både vitaminer och mineraler än dess berömda släkting moroten.

Att odla palsternackor

  1. Eftersom palsternackan behöver tämligen lång tid på sig bör palsternacksfrö planteras tidigt under våren, så snart jordtemperaturen överstiger 5 grader C.
  2. Palsternackan vill ha näringsrik och porös jord som dränerar väl. Allra bäst trivs den i mullrika och något lerhaltiga jordar. Styv lerjord ska helst blandas ut med välbrunnen kompost. Om jorden är kompakt och innehåller mycket lera, välj en palsternackssort som bildar korta rötter. Bearbeta jorden ordentligt innan sådd och rensa bort allt ogräs och alla stora stenar. Tillsätt gödsel med lågt kväveinnehåll.
  3. Välj en växtplats där palsternackan får full sol minst sex timmar per dag.
  4. Så fröna på 1 cm djup och täck över med sand. Fröna behöver bara vara 5 cm från varandra.
  5. Palsternacksfrön brukar gro efter ungefär tre veckor.
  6. Under torra perioder är det viktigt att vattna regelbundet så att det översta jordlagret förblir fuktigt.
  7. När plantorna blivit större behöver man gallra dem så att de hamnar cirka 20 cm från varandra.
  8. Under sensommaren tillför man extra näring.
  9. På hösten är det dags att skörda palsternacka. Vänta helst tills efter första frosten, eftersom frosten gör palsternackan sötare. Använd gärna en grep, den gör det lättare att få loss rötterna utan att skada dem. Om man täcker över växtplatsen med halm kan man lämna kvar palsternackorna i jorden och skörda i takt med att man behöver dem under intern och den tidiga våren.

 Problem man kan stöta på när man odlar palsternacka

Om man inte luckrar upp jorden tillräckligt väl innan plantering kan palsternackorna grena sig.

Om man odlar palsternacka på samma växtplats år efter år kan palsternackorna spricka och få bruna fläckar, vilket gör att de inte kan lagras. Man kan även minska risken genom att vattna tillräckligt och blanda ut torra jordar med något fuktighetshållande material.

Palsternackan kan angripas av flera olika insekter vars larver livnär sig på palsternackan, t ex Hepialus humuli, Euxoa nigricans och Korscheltellus lupulina.

Palsternackans blad kan irritera huden, så det är bäst att vara försiktig när man hanterar dem.