Stjärnlök

Populärnamn: Stjärnlök
Vetenskapligt namn: Ornithogalum spp.
Familj:  Hyacinthaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Stjärnlökens blommor har sex vita kronblad som ibland har gröna skiftningar. Vanligen sitter blommorna i klasar. Stjärnlök blommar på hösten eller våren. Släktet Ornithogalum innehåller många olika stjärnlöksarter, t ex Ornithogalum nutans som brukar kallas aftonstjärna på svenska och Ornithogalum umbellatum som går under namnet morgonstjärna. Vissa arter av stjärnlök klarar inte av vintern i Sverige så det är viktigt att ta reda på hur det förhåller sig innan man väljer blommor till sin trädgård. De icke härdiga arternas lökar måste tas in över vintern och förvaras skyddade från frost.

Storlek: 20-60 cm hög, 20-25 cm bred

Växtzon: I – VIII (beror på vilken art man väljer)

Blomsäsong: De flesta arter blommar under maj och juni, men vissa är istället höstblommande och slår ut under september månad.

Jord/läge: Stjärnlök mår bäst i mullrik jord som dränerar väl samtidigt som den kan hålla kvar en viss mängd fukt. Både lerjord och sandjord brukar fungera bra så länge den dränerar tillräckligt väl. Stjärnlök kan växa både i full sol och halvskugga. Halvskugga är att föredra om man vill att blommorna ska stå sig länge.

Att sätta lökarna: Stjärnlök planteras på hösten. Gräv en 1 dm djup grop och luckra upp jorden på bottnen. Placera löken i gropen med den flata sidan nedåt. Häll tillbaka jorden och platta till.

Skötsel: När bladen har gulnat kan de räfsas bort, men man bör vänta tills de verkligen är ordentligt gula så att näringen får en chans att gå tillbaka till löken.

Förökning: Stjärnlöken sprider sig lätt på egen hand i trädgården. Den bildar både sidolökar och frön. Sidolökarna kan tas bort och planteras på nya platser när bladen vissnat ned.

Övrigt: Man kan plantera stjärnlök i gräsmattan genom att vika upp grässvålen och plantera som vanligt innan man lägger tillbaka grässvålen igen.