Snödroppe

Populärnamn: Snödroppe
Vetenskapligt namn: Galanthus spp.
Familj:  Amaryllidaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Snödroppen är en av våra mest välkända vårväxter. Blomman består av tre snövita yttre blad och tre inre där spetsarna ofta är vackert gröna. Bladen är smala och gröna. I Sverige är det framförallt vanlig snödroppe, Galanthus nivalis, som odlas. Det finns även andra arter av snödroppe, t ex den turkiska snödroppen Galanthus elwesii. Den turkiska snödroppen blommar efter den vanliga snödroppen och har blågröna blad. Galanthus nivalis finns idag i flera olika varianter som tagits fram för trädgårdsodling och man kan t ex välja sorter som får gula markeringar på kalkbladen. Tänk dock på att de brukar vara känsligare än de grönmarkerade. Även blomformen varierar mellan de olika kultivarerna, och det finns till och med snödroppar som får en extra rad kalkblad.

Storlek: 15-20 cm hög, 8-10 cm bred

Växtzon: I – V (VII)

Blomsäsong: mars och april

Jord/läge: Snödroppen behöver jord som är både fuktig och väldränerad. Rikliga mängder organiskt material är ett stort plus. Snödroppen trivs i skuggiga och halvskuggiga lägen och hittas i naturen ofta under lövfällande träd. När träden utvecklat blad skyddar de snödropparna mot den starka försommarsolen som annars kan torka ut löken.

Att sätta lökarna: Snödroppar bör planteras under den tidiga hösten och kan med fördel sättas under gräsmattan. Lyft upp grässvålen och blanda upp jorden med kompost ned till 15 centimeters djup. Plantera löken med den flata sidan nedåt på 5-10 cm djup. Lägg tillbaka grässvålen och tryck till den. Vattna ordentligt.

Skötsel: Snödroppar behöver vattnas under torrperioder eftersom de hanterar uttorkning mycket dåligt. För att hålla kvar fukten i jorden kan man täcka över växtplatsen med kompost.

Förökning: Om man låter de utblommade blommorna sitta kvar bildar de frön som blir till nya plantor i trädgården. Väletablerade lökgrupper kan delas efter blomningen.

Övrigt: Plantera gärna snödroppe på en plats i trädgården där du vet att snön brukar försvinna tidigt varje år.