Poetnarciss

Populärnamn: Poetnarciss
Vetenskapligt namn: Narcissus poeticus (hybrider)

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Poetnarcisserna är även kända som pingstliljor och är små jämfört med de övriga narcisserna. Kalkbladen är vita och blommans mitt pryds av en bjärt kontrasterande gulfärgad bikrona med röda kanter. Poetnarcisser doftar mycket angenämt och detta är särskilt noterbart under sen eftermiddag och kväll.

Storlek: 35-50 cm hög, 15-20 cm bred

Växtzon: I – V

Blomsäsong: april och maj

Jord/läge: Jorden bör vara näringsrik med gott om humus. Den måste också dränera väl. Poetnarciss / pingstlilja far inte väl i jord som ständigt är våt. Sol eller halvskugga rekommenderas. Bland narcisserna tillhör poetnarcisserna den grupp som hanterar skugga bäst, men det innebär inte att de kan växa på hur skuggiga platser som helst. Se till att välja en växtplats där dina poetnarcisser får åtminstone tre timmars full sol varje dag.

Att sätta lökarna: Poetnarcisser / pingstliljor ska planteras under den tidiga hösten. Använd gärna ett lökgärn för att skapa bra planteringhål. Om jorden inte redan är mycket väldränerande, häll sand i botten av vare hål för att öka på dräneringen. Placera löken i hålet med den flata sidan nedåt. Fyll på med jord och platta till. Skydda med ett lager lövkompost.

Skötsel: Om det inte regnar inom kort efter att lökarna planterats bör man vattna så att lökarna kan bilda rötter ordenligt. Vissna blommor kan klippas bort regelbundet från dina poetnarcisser / pingstliljor, men bladen bör få sitta kvar eftersom det är bäst om så mycket näring som möjligt får en chans att gå tillbaka till löken. På hösten är det bra om man tillför gödsel samt lägger kompost ovanpå växtplatsen.

Förökning: Poetnarcisser / pingstliljor bör delas vart 3-4 år. Vänta tills bladen blivit helt gula innan du delar. Lökarna måste få torka ordentligt innan man varsamt tar bort alla smålökar. Smålökarna kan planteras i krukor eller i rabatten och kommer att bli till nya plantor. Alla så kallade ”dubbelnäsor”, dvs en lök som har två rejäla sidolökar på ömse sidor planteras i jorden igen på hösten.

Övrigt: Eftersom poetnarcisser / pingstliljor doftar så underbart kan de med fördel planteras där man har en chans att njuta av doften ofta, t ex i krukor nära ytterdörren eller på balkongen.