Knölbegonia

Populärnamn: Knölbegonia
Vetenskapligt namn: Begonia X tuberhybrida
Familj: Begoniaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Knölbegonian har fått sitt namn av den mörka, hårda och lätt håriga knöl som den bildar. Från denna knöl utvecklas tjocka skott. Bladen är grönglänsande och blommorna kan vara enkla eller dubbla. Det finns en lång rad olika färger att välja mellan på blommorna, samt tre olika blomformer: rosformen, kameliaformen och nejlikeformen.

Storlek: 25-60 cm hög, 20-50 cm bred

Växtzon: Alla zoner

Blomsäsong: Blommar kontinuerligt från sommar till den första höstfrosten

Jord/läge: Jorden bör vara fuktig och välgödslad. Förbättra gärna din vanliga trädgårdsjord med hjälp av en rejäl mängd välbrunnen kompost. Knölbegonian mår inte bra av full sol, utan ska helst placeras i halv- eller helskugga. Blomningen gynnas av morgonsol och sen eftermiddagssol, men middagssol är inte att rekommendera eftersom den kan bränna knölbegonians blad.

Att sätta lökarna: Redan i mars bör man lägga knölarna till förgrovning. Placera knölen med den konkava sidan uppåt i en kruka och täck med 1 cm jord. Vattna och ställ knölen på en ljus växtplats inomhus, men undvik att utsätta den för direkt solljus. Jorden bör hållas fuktig, men löken ska aldrig stå blött. Temperaturen i rummet bör vara kring 20 grader C. När risken för frost är över på våren har knölen förhoppningsvis hunnit rota sig väl i krukan och är redo att planteras ut.

Skötsel: Om du har en upprättväxande knölbegonia kan du behöva binda upp den så den får stöd. Gödsla knölbegonian varje månad under växtsäsongen med ett välbalanserat flytande gödningsmedel. Tänk på att knölen lätt ruttnar om den tvingas stå i jord som alltid är fuktig.

När hösten kommer bör man gräva upp knölarna innan den förta frosten. Ta bort både skott och jord och placera sedan knölen på en sval plats. Knölen ska helst förvaras i torv eller sand.

Vattna runt omkring din knölbegonia, inte rakt uppifrån.

Övrigt
: Begonior är förskonade från de flesta sjukdomar, men plantan kan drabbas av svampsjukdomen begoniamjöldagg. Hög luftfuktighet ökar risken, så det är viktigt att se till att det finns gott om fri luft kring begonian.