Klockhyacint

Populärnamn: Klockhyacint
Vetenskapligt namn: Hyacinthoides
Familj: Hyacinthaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Det finns flera olika arter av klockhyacint, men i Sverige är det nästan bara den spanska arten Hyacinthoides hispanica som odlas. Om din trädgård ligger i zon I kan du dock prova den engelska klockhyacinten Hyacinthoides nonscripta. Det är en vacker art som finns i många olika färgvarianter, men det är inte lättodlad i Sverige. Den spanska Hyacinthoides hispanica är betydligt tåligare och är även den fager att se med sina klockliknande hängande blomster. Blommorna är vanligen ljust violettblå, men kan också vara rosa eller vita.

Storlek: 10-30 cm hög, 8-10 cm bred

Växtzon: I-VI beroende på art

Blomsäsong: Spansk klockhyacint blommar i maj-juni

Jord/läge: Spansk klockhyacint frodas och blommar även på platser där jorden är torr och näringsfattig. Ofta hittar man stora bestånd i skuggiga skogsdungar. Om man ger den näringsrik och fuktig jord kommer den dock att sprida sig snabbare och plantorna kommer att blomma rikligare.

Att sätta lökarna: Lökarna planteras på hösten, gärna i god tid så de hinner etablera sig innan den första frosten. Sätt lökarna under en bit av gräsmattan eller under en buske. Luckra upp jorden ordentligt först så att lökarna kan växa till sig utan problem. Peta ned benmjöl och KP-gödsel i en grop under gräsmattan/busken och jämna till jorden innan du placerar lökarna på cirka 5 centimeters djup. Lökarna bör sitta ungefär 8 cm från varandra. Se till att spetsen är vänd uppåt. Lägg tillbaka gräset eller täck över med jord under busken och vattna.

Skötsel: När bladen har vissnat kan de klippas bort. Täck växten med några centimeter kompost eftersom det håller kvar fukt och bidrar med näring.

Förökning: Plantera lökar. Om man inte tar bort blommorna sprider sig klockhyacinten på egen hand. När klockhyacinterna vuxit på samma plats i några år kan man gräva upp lökarna och dela dem. Sätt de överblivna lökarna på andra platser i din trädgård. Lökarna ska inte tas upp och delas innan bladen vissnat.

Övrigt: Om du inte vill att dina klockhyacinter ska sprida sig måste du ta bort de överblommade blommorna så att några frön inte kan bildas.