Kaphyacint

Populärnamn: Kaphyacint
Vetenskapligt namn: Galtonia spp.
Familj: Hyacinthaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Kaphyacinterna hör hemma i Sydafrika där de växer uppe i bergen. I Sverige är det i princip bara arten Galtonia candicans som odlas, men kanske får vi ser fler arter dyka upp i de svenska trädgårdarna så småningom. Ingen av medlemmarna i släktet Galtonia är härdiga i Sverige, däremot blir kaphyacinter fina sommarblommor. Löken utvecklar ofta mer än en blomställning och en planta kan få upp till 30 klocklika blommor. Kaphyacintens blommor är vita eller ljust gröna och blir cirka 5 cm långa.
Storlek: 80-100 cm hög, 30-45 cm bred

Växtzon: Alla zoner

Blomsäsong: juli och augusti

Jord/läge: Kaphyacinten behöver väldränerad och sandig jord, och brukar inte hantera styv lerjord väl. Om du har tung jord i din trädgård kan du göra den mer lämplig för kaphyacinterna genom att blanda ut den med sand och kompost. Kaphyacint ska stå soligt eller något skuggigt. Den mår bäst på en skyddad plats i trädgården.

Att sätta lökarna: Kaphyacinten bör förkultiveras inomhus eftersom den egentligen inte hör hemma i vårt klimat och inte planteras ut förrän i juni. Gräv en 20 cm djup grop och blanda upp jorden med mull eller kompost. Gräv sedan ut ett 15 cm djupt hål för löken och placera den med den spetsiga änden uppåt. Se till att det finns cirka 3 cm jord ovanför lökens spets. Vattna och skydda med täckbark (ej så tjockt lager).

Skötsel: För att gynna blomning kan man blanda lite gödning i vattnet under perioden från att löken planterats till att blomställningarna bildats. Vattna dina kaphyacinter regelbundet och plocka bort blommorna i takt med att de vissnar. När alla blommorna vissnat ned är det dags att minska vattningen. Löken måste grävas upp igen innan första frosten eftersom den inte klarar svensk kyla. Låt löken torka ut en smula och lägg den sedan i sand. Förvara på en sval, torr och frostfri plats tills det är dags att börja förkultivera den inför nästa vår.

Övrigt
: Kaphyacinter drabbas sällan av skadedjur och sjukdomar, men sniglar och snäckor kan bli ett problem.