Japansk iris

Populärnamn:  Japansk iris
Vetenskapligt namn: Iris ensata
Familj: Iridaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Den japanska irisen får mycket stora blommor, upp till 15 cm i diameter. Blommorna kan vara purpurfärgade, blåa, skära, lila eller helt vita. Ofta är de dekorerade med längsgående strimmor som bryter av mot grundfärgen. Bladen är långsmala med upphöjda nerver. Japansk iris behöver en fuktig miljö och är ett bra inslag intill trädgårdsdammar och bäckar.

Storlek: 60-90 cm hög, 35-40 cm bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: juni och juli

Jord/läge: Japansk iris behöver fuktig jord som torkar upp under hösten och förblir torr under vintern. Den ska vara näringsrik och kalkfattig. Blomningen blir som mest imponerande om växten får full sol, men om man vill att blomningen istället ska vara länge bör man ge plantan skugga under eftermiddagen.

Att sätta lökarna: Lucka upp jorden ned till 25 centimeters djup. Förbättra jorden med kompost och torv. Placera rhizomen vågrätt och se till att skotten pekar uppåt, samtidigt som du sprider ut rötterna. Fyll på med en halv decimeter jord och skydda med täckande material, t ex täckbark. Vattna ordentligt.

Skötsel: Man bör ge plantan näring i form av några centimeter kompost varje vår. Växten behöver vattnas regelbundet under växtperioden så att jorden hålls fuktig. Man kan klippa av blomstjälkarna när blomningen är över, men bladen bör lämnas kvar till nästa vår då de kan kapas cirka 5 cm ovanför marken. Japansk iris behöver skyddas mot längre perioder av barfrost, t ex men hjälp av granris eller lövkompost.

Förökning: Var 4-5 år kan man dela etablerade bestånd av japansk iris. Dela upp de stora ruggar som bildas och sätt tillbaka dem i jorden igen direkt.

Övrigt: Även vissna irisblad har sin charm och man kan gärna låta dem stå kvar i trädgården och sticka upp ur snön. Dessutom skyddar de växten under vintern.