Halskråsdahlia

Populärnamn: Halskråsdahlia
Vetenskapligt namn: Dahlia
Familj:  Asteraceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Halskråsdahlian heter som den gör eftersom det sitter en ring av korta blomblad runt de innersta rörblommorna. Dessa korta blomblad kontrasterar bjärt mot de större blombladen och ofta även mot rörblommorna. Om du vill ha en riktig hög halskråsdahlia kan du t ex välja varianten ’Herskönig’ eller ’Hartenaas’.

Storlek: 25-50 cm hög, 30-70 cm bred

Växtzon: I-VI

Blomsäsong: juni – oktober

Jord/läge: Jorden måste kunna bevara fukt, men samtidigt får inte halskråsdahlian stå med rötterna för vått eftersom det lätt leder till förruttnelse. Blanda helst upp jorden med kompost innan plantering. Full sol rekommenderas.

Att sätta lökarna: Halskråsdahlia kan planteras när risken för frost är över. Gräv en 15 cm djup grop och blanda upp jorden med kompost och näring. Placera dahliaknölen så att ögonen pekar uppåt. Översta delen av knölen ska ligga cirka 10 cm under ytan. Eftersom dahlian kan behöva stöd senare är det bra att redan nu sätta i en käpp intill knölen. Om man istället väntar kan man riskera att skada knölen när man kör ned käppen eftersom man inte längre vet exakt var roten befinner sig. Täck över knölen med jord och vattna ordentligt. För att bevara frukten kan man täcka över växtplatsen med täckbark e dyl.

Skötsel: Om halskråsdahlians tunna stjälkar behöver stöd, bind upp dem med hjälp av käppen. Knölarna behöver tas upp på hösten och förvaras frostfritt på en torr och mörk plats. Vänta tills de gröna delarna av halskråsdahlian svartnat av frost innan du gräver upp knölarna.

Övrigt
: Halskråsdahlian får lätt problem med gråmögel under regniga, fuktiga somrar. Man kan minska risken genom att plantera växten på en solig plats med gott om luft eftersom det gör att växten torka snabbare efter varje regnskur. Man bör även ta bort vissnande blommor och blad.