Gladiolus

Populärnamn: Gladiolus
Vetenskapligt namn: Gladiolus
Familj:  Iridaceae
Typ av växt: Lökväxt

gladiolusblomma

Beskrivning: Gladioler har en unik form och det finns en lång rad olika färger och mönster att välja mellan. Hos vissa skiftar kronbladen i olika färger och de kan till exempel vara mörka på utsidan och ljusa inuti, vilket skapar intressanta växlingar i rabatten. Det finns också tvåfärgade gladiolor som har helt olika färger på in- och utsidan. De gröna bladen ser ut som svärd och står kvar långt efter att själva blommorna vissnat och försvunnit.

Storlek: 50-100 cm hög, 20-25 cm bred. Vid sidan av de vanliga varianterna finns det dvärggladiolus och fjärilsgladiolus.

Växtzon: Alla zoner

Blomsäsong: juli – september

gladiolus

Jord/läge: Jorden bör vara väldränerad. Välj en växtplats där gladiolerna får full sol eller lätt skugga. Full sol brukar leda till rakar plantor som inte är i lika stort behov av stöd.

Att sätta lökarna: Innan man planterar gladioler bör man gräva i jorden riktigt djupt ned, eftersom det gör det lättare för de nya rötterna att sprida ut sig vilket gör växten mer stabil. Gräv gärna ett dike eller grop som är minst 2 dm djupt. Häll benmjöl och kompostjord i hålet och placera lökarna med den spetsiga delen pekandes uppåt. Täck med mer jord och tryck till den ordentligt. Vattna rejält och skydda jorden med täckbark. Gladioler kan förplanteras inomhus under våren så att de hinner utveckla ett rotsystem innan de flyttas till trädgården. Sätt aldrig ut gladiolus-lökar innan risken för frost är över.

Skötsel: Om din gladioler behöver stöd kan du sticka ned metallstöd i marken och binda upp blommorna mot dem. På hösten kan man gräva upp knölarna efter först frosten och skydda dem inomhus under vintern. Förvara dem utspridda på en plats som är både luftig och torr. Man kan t ex fylla en hink med sågspån och lägga lökarna däri.

Förökning: Runt moderlöken bildas småknölar som kan tas upp på hösten och planteras ut nästa vår.
Övrigt: Gladioler är omtyckta snittblommor.

gladioluslök