Blåstjärna

Populärnamn: Blåstjärna
Vetenskapligt namn: Scilla spp.
Familj: Hyacinthaceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning:  I Sverige finns tre olika arter av blåstjärna förvildade och naturaliserade: Tidig blåstjärna (Scilla bifolia), Rysk blåstjärna (Scilla siberica) och Tuvig blåstjärna (Scilla amoena). Man kan hitta fler arter av blåstjärna i svenska trädgårdar men de verkar inte kunna förvilda sig. Tidig blåstjärna blir cirka 2 decimeter hög och påminner mycket om de två andra arterna, men undantag för att den saknar stödblad vid blomskaftets bas. Den blommar först av de tre arterna, i mars och april. Blommorna är upprätta, mörkt violett blå och blir cirka en centimeter stora. Rysk blåstjärna och tuvig blåstjärna blommar båda i april och maj. Hos den ryska blåstjärnan sitter nickande blommor i en fåblommig klase. Kalkbladen är oftast matt klarblå, men kan i sällsynta fall vara vita. Tuvig blåstjärna är en lågväxande art som bildar små tuvor. Blommorna är nästan upprätta och växer i klungor bestående av tre eller fyra blommor. Kalkbladen har en violettblå färg.

Storlek: Höjd 10-20 cm, bredd 8-10 cm

Växtzon: I-VI (beroende på art)

Blomsäsong: tidig blåstjärna mars-april, rysk blåstjärna april-maj, tuvig blåstjärna april-maj
Jord/läge: Alla tre arter av blåstjärna trivs bäst om de får växa i djup skugga. Så länge jorden är väldränerad gör det inget om den är torr och fattig på näring. Om du planterar blåstjärna i fuktig och näringsrik jord kommer plantorna att blomma tidigare och det blir också enklare för växten att sprida sig.

Att sätta lökarna: Lökarna planteras på hösten. Se till att jorden är lucker och förbättra den med benmjöl eller KP-gödsel. Lökarna ska sättas med spetsen uppåt på 5 cm djup. Det går bra att sätta lökarna under en bit gräsmatta. Vik upp gräsmattan och lägg tillbaka den när du fått ned lökarna under den.

Skötsel: När bladen vissnat ned kan man klippa bort dem och täcka växterna med cirka 4 cm kompost. Detta leder till ökad fukt och bättre näringsinnehåll i jorden.
Om du inte vill att dina blåstjärnor ska sprida sig mer måste du plocka bort vissna blommor innan några frön hinner mogna.

Förökning: Blåstjärna sprider sig lätt på egen hand. Man kan också gräva upp lökarna och dela dem. Lökarna ska helst delas när bladen hunnit vissna ned.

Övrigt: Vätska utvunnen ur scilla används inom sjukvården, bland annat i hostmedicin och vid hjärtoperationer.