Anemondahlia

Populärnamn:  Anemondahlia
Vetenskapligt namn: Dahlia
Familj: Asteraceae

Typ av växt: Lökväxt

Beskrivning: Anemondahlian får halvfyllda blommor där den yttre ringen utgörs av flata strålblommor, medan mitten består av flera lager korta rörblommor. Den anemonblommande dahlian får massor av blommor från juni till den första frosten. Blommorna kan t ex vara gula eller röda, och det är vanligt att olika delar av blomman har olika nyanser. Bladen är mörkt gröna.

Storlek: 25-50 cm hög, 30-70 cm bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: juni – oktober

Jord/läge: Anemondahlia bör planteras i jord som är bra på att behålla fukt, men samtidigt får den aldrig stå med knölen i vatten eftersom det är mycket skadligt för den. Förbättra gärna jorden med hjälp av kompost. Full sol rekommenderas.

Att sätta lökarna: Anemondahlia kan planteras så snart frostrisken är över. Gräv en 15 cm djup grop och förbättra jorden med kompost och näring. Placera knölen så att ögonen pekar uppåt. Knölens översta del ska ligga ungefär 10 cm under jordytan. Eftersom anemondahlia kan behöva stadgas är det bra att redan nu sätta i en käpp i jorden, medan man fortfarande kan se exakt var knölen befinner sig och inte riskerar att skada den. Fyll på med jord och vattna ordentligt. Skydda gärna växtplatsen med ett täckmaterial som ser till att fukten stannar kvar i jorden.

Skötsel: Håll koll på din anemonblommande dahlia så att du hinner binda upp den i tid om så behövs. På hösten bör man ta upp knölarna och förvara dem svalt och frostfritt på en mörk plats över vintern. Vänta med att gräva upp knölarna tills höstfrosten gjort de gröna delarna av plantan svarta.

Övrigt
: Om man vill ha tidig blomning kan man förkultivera anemondahlia inomhus och plantera ut när risken för frost är över.

Under fuktiga somrar drabbas anemondahlian lätt av gråmögel, särskilt om den inte växer på en ljus och luftig plats i trädgården.