Häckväxter

Att plantera en häck i sin trädgård är långt ifrån en ny idé, ända sedan man hade ett behov av att markera ägande av mark har häckar, vid sidan om gärdsgårdar, varit väldigt populära. Det bästa med en häck är att den är relativt enkelt att ändra om ifall man inte är nöjd, gamla häckar kan rivas ner och nya kan planteras inom loppet av ett par dagar. I större trädgårdar blev det attraktivt att använda sig av häckväxter därför att det var enkelt att avgränsa områden samt göra mönster med häckar. Idag använder man häckväxter till långt mycket mer men principen är fortfarande densamma som den alltid varit, att avskilja och forma.

Häckväxter – Dina behov

Innan man börjar köpa in häckväxter och plantera dem gäller det att tänka över sina behov och vilken funktion den blivande häcken skall ha. Om man bara vill markera blomsterrabatten kanske man vill ha extremt lågväxande plantor som bara blir någon decimeter höga, om man däremot vill dämpa ljud eller skymma den fula fabriken som man ser från köksfönstret är det bättre med en hög och tät häck. Dessutom bör man tänka igenom hur häcken kommer att påverka trädgården, om trädgården kommer att se mindre ut, få mindre sol eller se ut som om den är konstigt proportionerad. En annan viktig sak är att man hittar en häckväxt som är lämplig för den växtzon man bor i, det finns inget tråkigare än att se en häck värd tusentals kronor dö under första vintern. Det är alltså mycket att tänka på och planera innan man planterar en häck.

Häckväxter – Klippta häckväxter

En extremt vanlig form av häckväxter är de klippta häckväxterna, med det menas det givetvis inte att de växer upp klippta utan att de är väldigt täta och tål att klippas, gärna flera gånger på ett år. Klippta häckväxter är särskilt lämpliga för insynsskydd och rumsindelning eftersom de oftast är så täta. Dock kräver en klippt häckväxt väldigt mycket arbete eftersom en dåligt skött klippt häckväxt inte växer ordetligt nedtill och tillslut blir nästintill kal längst ned. Att klippa ordentligt och regelbundet redan från första början är ett måste och skall ske kontinuerligt till dess att antingen du eller häckväxten är redo för sällare jaktmarker. Exempel på lämpliga klippta häckväxter är gran, oxel och rundhagtorn.

Häckväxter – Friväxande häckväxter

Friväxande häckväxter är lite av de klippta häckväxternas motsats eftersom de efter plantering endast kräver minimal skötsel, detta kräver dock att du har gott om utrymme för höga friväxande häckväxter blir per automatik breda friväxande häckväxter. Denna sorts häckväxter ger ju givetvis ett mer lummigt intryck än klippta häckväxter och gör dem perfekta till alléhäckar eller till andra större markeringar. En friväxande häck sköter mer eller mindre sig själv så allt man behöver göra är att gallra bort de äldsta grenarna emellanåt. Exempel på friväxande häckväxter är syren och häckberberis.

Häckväxter – Exotiska häckväxter

Exotiska är egentligen inte en egen grupp då även dessa kan delas in i friväxande och klippta häckväxter. Skillnaden ligger helt enkelt i utseendet, de tidigare nämnda häckväxterna är gröna och relativt vanliga växter att plantera i Sverige och det är inget fel med dem, men det finns alternativ. Både blad och blommor kan komma i en rad olika färger som gör just din häck personlig och speciell. Prata med de som arbetar i trädgårdshandeln så kan de hjälpa dig hitta exakt vad du söker, en friväxande häckväxt med rödaktiga blad eller kanske en klippt häckväxt med en väldigt tydlig gul blomning. Var inte rädd för att experimentera, särskilt inte när det kommer till de annars lite tråkiga häckarna.