Häckskötsel

När man väl har planterat en häck där man vill ha den är det bäst att sköta om den ordentligt. Det finns ingenting som är så sorgligt som en illa skött häck, en som klippts på fel vis eller som inte klippts alls efter planteringstillfället. Om man vill ha en häck att vara stolt över gäller det helt enkelt att lägga lite arbete i saken. En häck kräver långt ifrån mycket arbete så man kan lika väl genomföra det lilla som behövs med extra noggrannhet. Gör man det kommer man ha en fantastiskt fin häck och kanske kommer folk rent av att knacka på din dörr och fråga vad hemligheten är.

Häckskötsel – Gödsla

Olika sorters häckväxter behöver olika sorters gödsel, läs på ordentligt vilken sorts gödsel som är bäst för just din häck för bästa resultat. Generellt gödslar man häckar på våren precis efter lövsprickningen för att resultatet skall bli så jämnt som möjligt. När häcken har kommit till den höjd man vill ha den och man har toppat den kan man sluta gödsla. Nu behöver häckväxterna bara tillräckligt med näring för att hålla sig vid liv och det sköter de flesta alldeles utmärkt på egen hand.

Häckskötsel – Klippa

Alla häckar skall inte klippas, friväxande häckväxter behöver man bara toppa när de nått den höjd man vill ha. Formklippta häckar är däremot täta och behöver hållas efter ganska hårt, två klippningar om året är smärtgränsen. Om man klipper en gång på senhösten eller vårvintern och en gång på sommaren kontrollerar man häckens tillväxt, en häck får max växa 10-15 cm per år, och man kan vara säker på att den inte kommer bli kal i botten som många klippta häckar annars gärna blir. Att den blir kal i botten beror på att övre grenar har skuggat de nedre och hämmat tillväxten, därför klipper man häckar i en ganska kraftig pyramidform under tiden de växer och gör vinkeln större allteftersom häcken blir större. En färdig häck har en väldigt svag pyramidlutning och kapas av rakt på toppen. En häck som är klippt bra skall alltså vara något bredare i basen än den är på toppen. Några få centimeter räcker gott och väl för att solen skall nå ända ner till botten och ge häcken ett heltäckande intryck.

Häckskötsel – Särskilda regleringar

I många kommuner finns det särskilda regleringar för hur häckar får se ut på ens tomt, detta är för att privatägda häckar inte skall kunna skymma sikten för biltrafiken eller utgöra en fara för gångtrafikanter på trottoaren. På kommunens hemsida, under parkavdelningen, brukar det finnas råd att följa, annars kan man alltid höra av sig till kommunkontoret och höra efter vad som gäller. Kommunen har rätt att kräva att buskage och häckar tas bort om de bedömmer dem som en säkerhetsrisk, så det kan löna sig att plantera växterna efter kommunens råd redan från början. Att behöva riva en häck som har kostat tusentals kronor och fått växa till sig under flera års tid bara för att man inte kollat upp kommunens regleringar i förväg är inte bara tråkigt och onödigt utan även dumt. Var smart – kolla vad som gäller i din kommun.